Úmysly

Pondelok

06:30 + Dáša Javorská |
17:30 Za dar zdravia pre rodinu |

Utorok

06:30 + starí rodičia Knapoví a Uhrínoví |
17:30 + Blažena a za všetkých + z rodiny |

Streda

06:30 Za odpustenie hriechov |
16:30 Na úmysel kňaza |
18:00 + mama Anna a otec Jozef |

Štvrtok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona a syna |
17:30 + manžel, rodičia, starí rodičia z oboch strán a Ján | + adorácia

Piatok

06:30 + manžel - 4. výročie |
16:45 | krížová cesta
17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre sestru Silviu |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti |
17:30 Za Božiu pomoc, ochranu a zdravie pre dcéry Dagmar a Dianu a celú rodinu Frimmovú |

Nedeľa

07:00 Na úmysel kňaza | PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
08:15 Za Božiu pomoc a uzdravenie srdca pre Martina a rodinu Skladanú, Karkalíkovú a Janáčkovú |
09:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Barlovú |
11:00 + mama a jej rodičia |
17:15 | krížová cesta
18:00 Za všetkých farníkov |

Oznamy

  • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 4.
  • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
  • Oznamujeme, že všetky termíny na zapísanie úmyslov na sv. omše sú už zaplnené. Najbližšie budeme zapisovať v polke júna.
  • Zajtra o 17.30 bude katechetická sv. omša pre prvoprijímajúcich a ich rodičov.
  • V utorok pred sv. omšou bude v kostole o 16.30 Mariánske večeradlo.
  • V utorok večer bude stretnutie birmovancov.
  • Popolcovou stredu začína pôstne obdobie v celej Cirkvi. V tento deň sa zachováva prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. V tento deň bude obrad značenia popolom po kázni.
  • V sobotu pôjdeme s našimi miništrantmi na Deň otvorených dverí do Kňazského seminára v Nitre. Odchod autami spred fary bude o 8.00. Program v seminári bude od 9.30 – 15.30. Predpokladaný návrat domov bude o 17.00. Na cestu stačí, keď si vezmú niečo na pitie. Miništrantov, ktorí by mali záujem prosíme, aby sa nahlásili p. kaplánovi do štvrtka.
  • Budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Kto by chcel podporiť našu farnosť 2% zo svojich daní, tlačivá sú k dispozícii pri časopisoch.
  • Počas pôstneho obdobia sa budeme v našej farnosti modliť krížovú cestu v piatok a nedeľu 45 minút pred večernou sv. omšou. V nedeľu po obede budú bývať krížové cesty i na Kalvárii – rozpis je na nástenke
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.foncorda.fara.sk/

Pozvánky