Úmysly

Pondelok

06:30 + manžel Karol, rodičia a starí rodičia z oboch strán | kňaz
12:00 Za zdravie a BP pre rodinu Bahledovú a Fekiačová | Kaniansky
18:00 + Zlatica Fenyvesiová | Ščúry

Utorok

06:30 + Valentín, Margita, súrodenci, švagrovia, švagriné a synovci | Kraus
12:00 + kňaz Stanislav Golis, jeho rodičia, starí rodičia a ostatná zosnulá rodina | Kaniansky
18:00 Za zdravie a BP pre Janku | Ščúry

Streda

06:30 + Vladimír, Ondrej, Anna | Kraus
12:00 + rodičia Pavol a Anna a brat Jozef | Kaniansky
18:00 + Ondrej Tuhársky | Ščúry

Štvrtok

06:30 + manžel Ladislav | Kraus
12:00 + Anna a syn Róbert Kubincoví | Kaniansky
18:00 Za zdravie a BP pre celú rodinu | Ščúry

Piatok

06:30 + rodičia Ferdinand a Alica, brat Igor | Ščúry
12:00 + rodičia Zuzana, Martin, Ján a Paulína | Kraus
18:00 Lieskovec-miestny úmysel | Kraus
18:00 + Ján Pavúr | Kaniansky

Sobota

06:30 + Viera Struhárová | Kraus
18:00 Za pochovaných v tomto týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 Za zdravie a BP pre manžela, dcéru a zaťa Janka | Ščúry
09:00 Za farnosť | Kaniansky
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Ščúry
10:30 Za zdravie a BP pre Oľgu | Kraus
19:00 Za zdravie a BP pre deti a vnúčatá | Matúš OP

Oznamy

  • Na budúcu nedeľu je pravidelná mesačná zbierka na potreby kostola a farnosti.
  • V utorok budú dekanátne rekolekcie v kláštore benediktínov na Sampore. Začnú sa svätou omšou o 9:30 hod.
  • V utorok bude stretnutie Ružencového spoločenstva. Začne sa po večernej svätej omši vo farskej zasadačke.
  • Omšové úmysly na mesiace apríl – jún budeme zapisovať od stredy 15. februára vo farskej kancelárii. Jedna osoba môže požiadať o zapísanie úmyslov max. na 3 sväté omše.
  • Tento týždeň budú hudobníci doprevádzať piatkovú večernú svätú omšu mládežníckymi spevmi.
  • V sakristii je k dispozícií posledných 9 ks knihy vdp. Pavla Párničana – Duchovné povolania z dekanátu Zvolen. Odporúčaný príspevok na pokrytie nákladov je 10 €.
  • Na území našej farnosti sa uskutoční Ženská konferencia 2023, ktorá vytvára priestor pre stretnutie žien všetkých vekových kategórií, ktoré sa môžu navzájom inšpirovať, povzbudiť prednáškami, svedectvami, spoločnými diskusiami a čerpať novú nádej z modlitieb a chvál. Konferencia sa uskutoční v Rates Arene na Neresnickej ceste 24. – 25. februára. Registráciu a všetky informácie nájdete na stránke nesputana.godzone.sk
  • Farský pútnický zájazd do Svätej zeme je už obsadený. Náhradníci sa môžu zapísať v sakristii kostola. Ak by bol veľký záujem, budeme hľadať možnosti pre druhý turnus (pravdepodobne v novembri).
  • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

 

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

https://farazv.sk

 


Pozvánky