Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 zbierka na kostol. Pán Boh zaplať | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • KARNEVAL PRE DETI – pozývame deti a rodičov na fašiangový karneval, ktorý bude už túto sobotu 18.02.2023 o 14:00 v pastoračnom centre na 1. poschodí. Masky – nechávame na Vašej originalite. Tešíme sa na spoločný tanec, zábavu a súťaže.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol. Pán Boh zaplať za Vašu podporu.
 • V januári sme začali v našej farnosti pravidelné mesačné stretnutia pre manželov. Chceme v tom pokračovať, no vo februári ponúkame akciu Národný týždeň manželstva Prešov, ktorý sa uskutoční v dňoch od 13.2. do 19.2.2023. Program nájdete na našej farskej stránke, alebo www.ntmpo.sk. O stretnutí v marci Vás budeme informovať.
 • Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 14. februára 2023 o 17:00 hodine v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove. Stretnutie povedú Mons. JCDr. Peter HOLEC, JCDr. JUDr. Juraj JURICA, PhD. a JCDr. Marek ONDREJ, advokát Rímskej Róty a členovia Metropolitného tribunálu v Košiciach. Súčasťou stretnutia bude možnosť osobne konzultovať svoju situáciu v manželstve s členmi cirkevného súdu.
 • Stretnutie mimoriadnych rozdávateľov našej farnosti bude v stredu 15.02.2023 po večernej sv. omši na fare.
 • Stretnutie lektorov bude v utorok po večernej sv. omši na prízemí pastor. centra. Prosíme o účasť všetkých, aby sme dohodli veci týkajúce sa duchovnej obnovy.
 • Detská sv. omša v stredu o 18:00 a mládežnícka v piatok o 18:00.
 • „Zbor Krista Kráľa“ organizuje púť do San Giovany Rotondo, Talianko. V autobuse je ešte 6 voľných miest. Kto by mal záujem,  podrobnosti na výveske pri hlavnom vchode.“ Ak by sa niekto rozhodol pridať, nahláste to v sakristii.
 • UPC Prešov pozýva mladých vysokoškolákov a ich profesorov na sv. omšu, ktorá bude počas tohto semestra v kostole sv. Jozefa (františkáni) každý pondelok večer o 19.oo. Po najbližšej pondelkovej omši (13. februára) sú všetci pozvaní k prehliadke Betlehema. Sprevádzať nás bude autor inštalácie br. Tomáš Becket.
 • Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.
 • „KRÁĽ SEKČOVA“ aj tento rok môžete prispieť 2% z daní pre občianske združenie. Formulár nájdete na našej stránke alebo v predsieni kostola. Vyplnené, spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré Vám dá Váš zamestnávateľ, nám môžete priniesť naspäť do kancelárie alebo kostola. Veľmi pekne ďakujeme za Vašu podporu.
 • Šalgovík :
  • Streda                  18:00
  • Piatok                   18:00
  • Nedeľa                 8:00 – zbierka na kostol. Pán Boh zaplať.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekcov.fara.sk/

Pozvánky