Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

6. cezročná nedeľa – 12. február 2023

  1. V utorok bude sv. patrónov žilinskej diecézy: sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa.
  2. Rodičia birmovancov – deviatakov /1. rok prípravy/ budú mať dôležité stretnutie – v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 17:30 aj po nej. Ak je to možné, nech prídu obaja rodičia, aj so svojim birmovancom. Účasť je nevyhnutne potrebná, keďže rodičia dostanú dôležité informácie a publikáciu Sprievodca rodiča a Sprievodca birmovného rodiča. Poslali sme aj email birmovancovi pre rodičov.
  3. Miništranti budú mať miništrantské stretko v piatok po sv. omši.
  4. Upratovanie kostola: sídlisko Stred, 1. skupina. P. Boh zaplať!
  5. V Milochove sv. omša v stredu nebude. /exercície/
  6. Krsty budú budúci víkend.
  7. Sviatosť manželstva:

Ľuboslav Čičkán a Eva Bednárová, Milochov,  /14:00 s om./

Michal Eldes z Papradna a Monika Kompaníková, Lány. /15:00 s om./

 

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.pb.fara.sk/