Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

07:00 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 |
11:30 | v maďarčine
16:30 | latinská
18:30 |

Oznamy

Deň otvorených dverí na Spojenej katolíckej škole na Farskej ulici:

V pondelok 13. februára sa na Spojenej katolíckej škole na Farskej ulici v Nitre uskutoční Deň otvorených dverí. Viac informácií je na výveske. Podobne je na výveske aj oznam o zápise detí do prvého ročníka na Spojenej katolíckej škole na Farskej ulici v Nitre.

Možnosť štúdia na UKF v Nitre:

O možnosti štúdia učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s ďalším pedagogickým odborom si viac informácií môžete prečítať na výveske. Termín podávania prihlášok na štúdium je do 31. marca.

Zbierka na pomoc Sýrii a Turecku:

Biskupi Slovenska pozývajú k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Všetci tí, ktorí chcú prispieť a je to v ich finančných možnostiach, môžu poslať podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácií na www.charita.sk

Národný týždeň manželstva:

O podujatiach v rámci Národného týždňa manželstva, ktoré sú v našom meste pripravené pre manželov, si môžete viac pozrieť na výveske.

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://nitra.hm.nrb.sk/

Pozvánky