Úmysly

Pondelok

10:00 † Michal Lenčéš – pohrebná | Močenok - DC
14:00 † Štefan Oláh – pohrebná | Horná Kráľová
18:00 † Jozef a Helena Mondočkoví | Močenok

Utorok

17:00 † Michal a Aranka Rábekoví (M) | Horná Kráľová
18:00 † Karol a Júlia Hajdinoví, rodičia z oboch strán | Močenok

Streda

07:00 † Ján Prvák a rodičia | Močenok

Štvrtok

17:00 † Ján a Helena Sklenároví, rodičia | Horná Kráľová/rekolekcia dekanátu Močenok
18:00 Poďakovanie za 60 rokov manželstva | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša – penzión Orlík | Močenok - O
17:00 † Michal a Magdaléna Kiššoví, Gabriel Magdálik | Horná Kráľová
18:00 † Adrián a Katarína Lóžioví, syn Michal | Močenok

Sobota

07:00 Poďakovanie za 65 rokov života | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:30 † Mária a Ernest Pápayoví, deti Magdaléna, Alžbeta a Gabriel | Močenok

Nedeľa

07:00 † z rodiny Rábekovej a Šuvadovej | Močenok
08:30 † Ladislav a Anna Lenčéšoví a rodičia | Horná Kráľová
09:30 † Tibor a Alžbeta Rábekoví, rodičia (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
13:30 Nedeľná pobožnosť (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok: Féria
Utorok: Votívna sv. omša sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Ľ. spomienka Preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa: 7. nedeľa v cezročnom období

 

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

Upratovanie kostola poprosíme:

Močenok: č. d.: Močenok: 316 – 366 (ul. Rokošová III.), v sobotu po sv. omši

H. Kráľová č. d.: 620 – 640, v sobotu o 14.00 hod.

 

Litánie:

H. Kráľová   

13.30 hod. (M); 14.30 hod.

Močenok

14.30 hod. – posv. ruženec

15.00 hod. – Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

15.15 hod. – Litánie ku Krvi Kristovej

 

FARSKÉ OZNAMY:

 

Dnes v nedeľu 12.2.2023 sa bude konať pravidelná zbierka pre potreby našej farnosti, zaplatenie faktúr za energie na tento mesiac. Všetkým darcom, úprimné Pán Boh zaplať!

 

Farská púť, podľa zisteného záujmu, v tomto roku bude 19. – 24. októbra 2023. Bola by to púť do Lúrd, Fatimy, Barcelony, Garabandalu, Santiago de Compostela a Bragy. Išli by sme cez cestovnú kanceláriu Awertravel, ako predošlé roky. Záväzne sa môžete zapísať v sakristii kostola – vyplnením prihlášky a zaplatením zálohy 300 Eur. Nakoľko je záujem poprosíme max. 45 ľudí. Cena a program púte sú v sakristii kostola, na stránke farnosti a výveske.

 

Včera sme mali spomienku na Lurdskú Pannu Máriu, nakoľko sa v parku nachádza lurdská jaskyňa, skúsme sa počas dnešného dňa, týždňa zastaviť v tichej modlitbe.

 

Biskupi Slovenska pozývajú k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Všetci tí, ktorí chcú prispieť a je to v ich finančných možnostiach, môžu poslať podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.

Viac informácie nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých zemetraseniach Pomoc utečencom (charita.sk)

 

Na budúcu sobotu 18.2.2023 bude po skončení večernej sv. omše adorácia s piesňami chvál. Všetkých srdečne pozývame.

 

dňoch 26.2 – 5.3. 2023 sa budú v našej farnosti konať misie. Bližší program je na stránke našej farnosti, výveskách pred kostolom a v priebehu týchto dní budete mať aj vo vašej schránke program misií. Chcem Vás veľmi pekne poprosiť, aby ste sa za misie modlili a prijali aj pozvanie pátrov misionárov, ktorí Vám budú po celý týždeň k dispozícií. Je to možnosť, ako ste sa aj niektorí pýtali vykonať si generálne sv. spoveď.

 

„V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka. Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená na stránke https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/,kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie. Cena balíka pútnika na SDM je 310 eur. Za Nitriansku diecézu pôjde autobus, ktorého cena sa predbežne pohybuje okolo 305 eur (cesta tam aj späť). Účastníci sa môžu prihlasovať na spomínanej stránke do konca mája, kedy sa registrácia ukončí.“

 

Chceme Vás veľmi pekne poprosiť, nakoľko sa v kostole kúri, počas zimy by sme používali na vstup do kostola len hlavný vchod. Robíme to preto, nakoľko ste sami videli, že keď sa otvárajú súčasne viaceré dvere na kostole teplo sa veľmi rýchlo z kostola dostáva von a taktiež sa dvere často otvoria sami. Taktiež sme dali pod dvere deky, nakoľko bočné dvere netesnia veľmi dobre. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

TERMÍNY 1. SV. PRIJÍMANIA VO FARNOSTI MOČENOK

Močenok 21.5.2023 o 10.30 hod. 

Horná Kráľová 28.5.2023 o 10.00 hod. 

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.30 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. sv.  spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                      (17.00 hod. sv. spoveď – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. sv. spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                     (16.00 hod. sv. spoveď  – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov vo farnosti Močenok: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.00 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

 

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

12. február

           

           

           

 

7.00 hod.

 

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Nováková

p. Stachová

p. Kollárová

 

p. Hanková

K. Rábeková

p. Straňáková

Pondelok

13. február

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Balážiová

Utorok

14. február

18.00 hod.  1. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Vereš

Streda

15. február

7.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Révayová

Štvrtok

16. február

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Goldbergerová

Piatok

17. február

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Balážiová

Deti

Sobota

18. február

 

 7.00 hod.

 

 

 18.30 hod.

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenárová

p. Vereš

p. Révayová

 Nedeľa

19. február

 

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Kollárová

p. Nováková

 

p. Horňáková

p. Hanková

K. Rábeková

 

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Pozvánky