Úmysly

Pondelok

06:15 Za BP v chorobe pre Alenu | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Alžbeta Tomaškinová | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † Jozef a Alenka Almášiovi a Jozef a Anna Holkovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 poďakovanie za dar krstu Stanislava Rendeka | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 Za BP pre Miriam a jej rodinu | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pre Milana | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 † Oľga Staňová | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
10:00 celodiecézna rekolekcia | ŽILINA
17:30 † manžel, rodičia a svokrovci | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 Za BP pre sestry s rodinami | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Irena Rajcová | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
15:00 | základná škola
17:30 † Juliana Mičudová | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 Za BP pre Máriu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 † Václav | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Na budúci týždeň bude zbierka na opravu farského kostola. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30.

☩ Milé deti a rodičia, srdečne Vás pozývame na karneval všetkých svätých, ktorý sa uskutoční v sobotu: 18. II. od 14:30 do 18:00 v telocvični ZŠ Medňanská v Ilave. Čakajú na Vás zaujímavé odmeny, malé občerstvenie, ku ktorému kto chce môže prispieť slanou či sladkou maškrtou, super program a zábava s DJ-om. Vyberte si svätca či sväticu, vytvorte masku, zistite aj niečo zaujímavé z ich života a príďte medzi nás. Nezabudnite si so sebou priniesť aj vhodnú obuv na prezutie.

☩ Saleziáni don Bosca a Pavlíni pozývajú na 16. ročník Púte zaľúbených, ktorá sa uskutoční v Šaštíne v sobotu: 18. II. Púť je určená pre všetkých zaľúbených – chodiacich spolu, snúbencov i manželov. Viac info a registráciu nájdete na stránke: www.zalubeni.sk

☩ Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom ničivého zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity. Viac informácií nájdete na: www.charita.sk

☩ Ponúkame Vám na predaj časopisy: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 € a Ostaňte v láske – cena za kus: 2, 50 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 1. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na potreby kostola: osobne prinesený: 1x – 10 €; poukázaný na farský účet: 1x – 50 € a milodar „do zvončeka“: poukázaný na farský účet: 1x – 30 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Evanjelium tejto nedele sa dotkne niektorých citlivých stránok nášho života. Hneď na začiatku nás povzbudí, aby sme život podľa prikázaní nežili len z povinnosti, ale naplnili ho láskou; že zabiť človeka možno nielen rukou, ale aj slovom; že pri vzájomnom zmierení máme byť rýchlejší ako náš nahnevaný brat; že zhrešiť môžeme aj v myšlienkach, nielen skutkom; že máme mať odvahu odťať každú príležitosť k hriechu a stáť si za slovom daným človeku aj Bohu. Jedno ťažšie ako druhé. Keď Ježiš hovoril o naplnení zákona, myslel aj na nás ako na svojich učeníkov a vedel, že sme schopní nielen zhrešiť na celej čiare, ale s Božou pomocou aj s hriechom zápasiť a zvíťaziť. Už v starozákonnej Knihe Sirachovcovej sa zapísali slová povzbudenia pre nás: Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným.“


Pozvánky