Úmysly

Pondelok

06:00 + Ján a Žofia Kuhajda | Fk
12:00 + Milan - 7. výr. | Fk
18:00 + Olga Babicova | Fk
07:45 za obrátenie Michala a Danky a BP pre vnúčatá | CSŚ
18:30 za zdravie a BP pre Annu a Jiriho | Br

Utorok

06:00 + Ján a Mária L. | Fk
12:00 za Miroslava a sestru Máriu | Fk
18:00 + Anna, Emil Pavlík | Fk
18:30 + Mária a Ján Melo | Br
16:00 za ZBP pre Melániu Kuročkovú | Ns

Streda

06:00 + Johana a Vladimír Kozubík | Fk
12:00 za zdravie a BP pre Miroslava Zaťka | Fk
18:00 Ján, Zuzana, Ján | Fk
07:45 za rod. Brnušákovú a Gajdošovú | CSŠ
18:30 + Jarolím a Mária | Br

Štvrtok

06:00 + Ján a Jozefína Matuška | Fk
12:00 + Karol Hautner | Fk
18:00 ZBP pre Máriu a Matúša | Fk
17:00 za obrátenie Anny | Br
16:00 ZBP pre manželov Ivana a Natálie | Ns

Piatok

06:00 + Juraj | Fk
12:00 + Anna Jandeková | Fk
18:00 za ZBP a obrátenie detí a vnúčat | Fk
17:00 za uzdravenie manželky | Br
17:00 za ZBP pre Martina s rodinou | VK

Sobota

06:30 + Juraj a Žofia Bečka | Fk
18:00 + Štefan Pompáš | Fk
07:00 + Jozef Hrbka | Br

Nedeľa

06:30 ZBP Márie a jej rodiny | Fk
09:00 +Augustín a Otília Šlachtová | Fk
11:00 za členov ruže Márie Magdalény | Fk
14:45 + Stanislav Hlisnikovský | Fk
07:45 + Alino (Alojz) Oparty | Br
10:00 za veriacich | Br
18:30 | Br
09:15 za ZBP pre Ladislava s rodinou | VK
16:00 za uzdravenie zo závislostí pre Máriu | Ns

Oznamy

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
– Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej
prípravu prosíme modlitby matiek.
– Cirkevné gymnázium otvára pre deviatakov 4-ročné štúdium s
rozšíreným vyučovaním informatiky a komunikačných technológií.
Záujemcov o štúdium pozývame na dni otvorených dverí 20. 2 alebo
24. 2. 2023 o 10. 00 v priestoroch školy.
– Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Kubasová.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkcdolnykubin.sk

Pozvánky