Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | Adorácia od 15:00
18:00 | Adorácia od 15:00

Piatok

07:00 | Celonočná adorácia
18:00 | Celonočná adorácia

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Piatok večer bude sv. omša s úmyslom za pokoj a mier. Po večernej sv. omši bude celonočná adorácia.

Pozývame vás na duchovnú prípravu pred Pôstom 2023 na Celonočnú Adoráciu úmysel “za pokoj a mier na Ukrajine” 17.02 – 18.02. V piatok po večernej sv. omši po celú noc až do rannej sv. omše bude celonočná Adorácia spoločenstiev. Na modlitbová služba – je možné zapísať sa v sakristii.

Kto by chcel darovať 2 % z dane pre naše farské občianske združenie PRO BONUM a podporiť tak rôzne aktivity v našej farnosti, môže si vziať tlačivo v sakristii alebo je zverejnené aj na farskej web stránke. Ďakujeme.

Upratovanie: ďakujeme za ich službu farnosti skupine u Ševca, u Kultána, Drahošanka ako aj na Horelici a Čadečke

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Tlačivo na darovanie 2 % pre PRO BONUM:

https://e25443adcd.clvaw-cdnwnd.com/135ad3b653b271bad419de919a0f4d82/200000803-90c5390c57/Vyhlasenie2022-8.pdf?ph=e25443adcd

Odkaz na zdrojovú stránku: www.farnost-cadca.sk/