Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
17:00 | Práznovce

Štvrtok

07:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Farské oznamy – 12. februára 2023

V utorok o 18:00 hod. v Bošanoch sv. omša je obetovaná za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny v Združení zázračnej medaily.


V sobotu 18. februára t.r. budeme vysluhovať sviatosť krstu o 9:30 hod. v Bošanoch. Náuka bude v rámci krstného obradu.


V sobotu 18. februára t.r. o 14:00 hod. v Bošanoch príjmu sviatosť manželstva Ondrej Ďurkovič a Lenka Magátová.


Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na 16. ročník púte zaľúbených, ktorá bude v národnej bazilike v Šaštíne v sobotu 18. februára. Viac info a registrácia na www.zalubeni.sk.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY 7

Odkaz na zdrojovú stránku: https://bosany.fara.sk/