Úmysly

Pondelok

06:30 + Jozef Kelement | Ščúry
12:00 + Mária a Daniel Turčanovci | Kaniansky
18:00 + starí rodičia, rodičia a brat Róbert | Kraus

Utorok

06:30 Za duše v očistci; najmä za tie, za ktoré sa nikto nemodlí | Kraus
12:00 + Júlia a Štefan | Kraus
18:00 + rodičia Ignác a Mária a bratia Emil a Jaroslav | Ščúry

Streda

06:30 + manželka Anna Michaleková a rodičia Anna a Pavol | Kraus
12:00 + Marián Necpál, rodičia a svokrovci | Kaniansky
18:00 Poďakovanie za 50 rokov života Jany | Ščúry

Štvrtok

06:30 + manžel Ján Slúka | Kraus
12:00 + rodičia Viktor a Mária | Kaniansky
18:00 + Andrej a Martin | Ščúry

Piatok

06:30 + Jozef (1. výročie) | Ščúry
12:00 + rodičia Gizela, Rozália a Rudolf | Kaniansky
18:00 + Ladislav Tužinský | Kraus
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec Ščúry

Sobota

06:30 Za uzdravenie syna Jozefa | Ščúry
18:00 Za pochovaných v tomto týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 Za členov ružencového bratstva | Kaniansky
09:00 Za farnosť | Kraus
10:30 + Ján, Mária a rodičia z oboch strán | Ščúry
19:00 + Mária (10. výročie) a Jozef | dominikán
11:00 Zolná - miestny úmysel | Zolná kňaz
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec kňaz

Oznamy

 • Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu, v Iraku, Sýrii a v Libanone.

  Na budúcu nedeľu je diecézna zbierka na mládež.

  Milodar môžete vhodiť do označenej pokladničky v kostole i v kaplnke. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

 • Dnes (v nedeľu) putujeme na kalváriu do Detvy. Autobus pôjde o 14:00 od Krajskej knižnice. Pridať sa môžete aj individuálnou dopravou. Bližšie informácie nájdete na plagáte (link).

 • Od tejto stredy do Stredy veľkého týždňa bude vo farskom kostole celodenná spovedná služba v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod. (s hodinovou obednou prestávkou). V sobotu budeme spovedať vo farnostiach dekanátu. Na Palmovú nedeľu bude hromadné veľkonočné spovedanie od 15:30 do 18:00 hod. Prídu všetci kňazi dekanátu. Prosíme, využite túto príležitosť dobre sa pripraviť na sviatky nášho vykúpenia. Nenechávajte si svätú spoveď na poslednú chvíľu ani na posledné minúty spovedania. Najbližší prvý piatok sa kryje s Veľkonočným trojdním počas ktorého sa spovedať nebude.

  Rozpis spovedania nájdete na výveskách a na internete (galéria pod týmito oznamami).

 • V piatok bude počas večerných svätých omší (aj v Lieskovci) vyslúžené pomazanie chorých tým, ktorým sa zdravotný stav zhoršil.

 • Ktorí máte chorých a nevládnych príbuzných, môžete ich zapísať v sakristii kostola (meno, presná adresa a telefonický kontakt) na prijatie sviatosti zmierenia. Spovedanie v domácnostiach bude v Utorok veľkého týždňa.

 • Budúca nedeľa je Palmovou nedeľou. Pri všetkých svätý omšiach bude slávnostný vstup s požehnanými ratolesťami. Pred farskou svätou omšou o 9:00 hod. začneme (v prípade priaznivého počasia) pri veľkom kríži a do kostola pôjdeme slávnostnou procesiou spoločne.

 • Diecézne centrum mládeže pozýva všetkých mladých od 14 do 30 rokov na Kvetný víkend, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici od 31. 3. do 2. 4. Registrovať sa je možné už len dnes (nedeľa) na www.dcmmajak.sk.

 • Dňa 3. júna sa bude konať Farský JUNIÁLES. Tanečná zábava bude v novej sále reštaurácie Zvolenka na námestí. Vstupenky budú k dispozícii u paní Nociarovej (0918 519 644), Turanskej (0902 801 819) a vo farskej kancelárii. Viac informácií bude čoskoro na výveskách.

 • Farské pútnické zájazdy do Svätej zeme:

  1. turnus – Izrael a Jordánsko: 8. – 16. októbra 2023 – celková cena zájazdu 1 186 € (prihlasovanie ukončené):

  • Základná cena zájazdu: 990 €;
  • Transfer na letisko a späť: 40 €;
  • Pandemické poistenie: 36 €;
  • Obslužné (sprievodca, víza, audio…) 120 €.

  2. turnus – Izrael: 17. – 25. novembra 2023 – celková cena zájazdu 951 € (prihlasovanie v sakristii):

  • Základná cena zájazdu: 775 €;
  • Transfer na letisko a späť: 40 €;
  • Pandemické poistenie: 36 €;
  • Obslužné (sprievodca, audio…) 100 €.

  V oboch prípadoch je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 400 €. Ktorí ste sa zapísali ako náhradníci prvého termínu a máte záujem aj o druhý turnus, treba sa zapísať opäť. Zapisovanie záujemcov je v sakristii. Záujemcov kontaktujeme telefonicky.

 • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.farazv.sk/

Pozvánky