Úmysly

Pondelok

07:00 Za ružencové bratstvo |

Utorok

18:30 + Štefan Hybský, rodičia Ján a Elena |

Streda

07:00 + Imrich, rodičia a svokrovci |
18:30 + manžel Štefan |

Štvrtok

07:00 + rodina Mistríková, Jarotová a setsra Marta |
18:30 Za zdravie a B. pož. pre svokra |

Piatok

07:00 + rodičia Mária a Peter |
18:30 Za B. pož. pre matku a svokru |

Sobota

07:30 + Milan |

Nedeľa

07:30 + rodičia a st. rodičia |
10:00 Štefan, rodičia a svokrovci |
11:15 | sekier háj

Oznamy

  • V pondelok, stredu, štvrtok a v piatok budú sv. omše ráno o 7.00 hod.
  • Vo štvrtok pozývame dôchodcov na raňajky na faru.
  • Upratovať kostol prosíme 6. skupinu v sobotu po rannej  omši.
  • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
  • Dňa 11.2. o 15.00 do 18.00 pozývame deti na karneval do telocvične Cirkevnej školy.

Pozvánky