Úmysly

Pondelok

06:30 + Viliam | Kraus
12:00 Za zdravie a BP pre matku a dcéru | Kaniansky
18:00 + Mária Ivanová | Ščúry

Utorok

06:30 Za zdravie, BP a vieru pre syna Mareka s rodinou | Ščúry
12:00 + Ján, Ružena a Ján | Kaniansky
18:00 + Peter Trokšiar, rodičia z oboch strán a sestra Annu | Kraus

Streda

06:30 Za zdravie a BP pre Jozefa a pre celú rodinu | Ščúry
12:00 + Mária, Pavol, Blažena, Ján a starí rodičia | Kaniansky
12:00 Charita - miestny úmysel | Kraus
18:00 + Mária a Augustín a manželka Mária | Kraus

Štvrtok

06:30 Za zdravie a BP pre Jozefa a celú jeho rodinu | Ščúry
12:00 Za uzdravenie syna Jozefa | Kaniansky
18:00 + bratia Peter a Pavol | Kraus

Piatok

06:30 + Helena Kučerová (10. výročie) | Ščúry
12:00 + Anna Valentová, Michal a Štefan | Kaniansky
18:00 Lieskovec-miestny úmysel | Ščúry
18:00 + rodičia Ondrej a Helena | Kraus

Sobota

06:30 + z rodín Smiešnej, Grešíkovej, Majtánovej a Hriňovej | Ščúry
18:00 Za pochovaných v tomto týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 + rodičia Ján a Veronika | Kraus
09:00 Za farnosť | Kraus
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Kaniansky
10:30 Za zdravie a BP pre rodiny Slukovú a Hofreiterovú | Ščúry
19:00 + Dušan Pašek | Matúš OP

Oznamy

  • V tomto týždni budú vo farskej zasadačke stretnutia tých, ktorí majú služby vo farnosti:
  1. stretnutie lektorov – v pondelok po večernej sv. omši;
  2. stretnutie akolytov – v utorok po večernej sv. omši;
  3. stretnutie farskej ekonomickej rady – v stredu po večernej sv. omši.
  • V stredu bude svätá omša aj v Charite sv. Alžbety o 12:00 hod.
  • V sobotu na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej je 31. Svetový deň chorých, ktorý ustanovil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1992.
  • Farský pútnický zájazd do Svätej zeme je už obsadený. Náhradníci sa môžu zapísať v sakristii kostola. Ak by bol veľký záujem, budeme hľadať možnosti pre druhý turnus (pravdepodobne v novembri).
  • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

 

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

https://farazv.sk