Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

07:15 | školská kaplnka
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
18:00 |

Piatok

06:30 |
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 3.skupiny, po svätej omši bude stretnutie v skupinách.
18:00 | Ďurčiná

Sobota

08:00 | Pri svätej omši udelíme sviatosť pomazania chorých
18:00 |

Nedeľa

08:00 |
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

O 14:00 je modlitba sv. ruženca a prvonedeľná pobožnosť + stretnutie pri káve v Pastoračnom centre, kde bude priestor na Vaše podnety, návrhy, ponuky. Srdečne ste pozvaní, zvlášť zástupcovia spoločenstiev.
   
   
Aj v tomto týždni zastupujeme Rajeckú Lesnú. Pamätajme na pána farára v modlitbách, aby sa uzdravil.
   
  
V piatok 10.2. bude celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Prosíme zapísať sa do zoznamu od Pastoračného centra. Adorácia bude do 21:00.
   
   
Pozvanie na jednodňovú duchovnú obnovu pre slobodných  mužov a ženy 25+
Obnova sa uskutoční 25.2.2023 v čase 8:30 – 17:30 v kláštore Školských sestier sv. Františka v Žiline.
  
  
Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.
   
   
Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na 16. ročník Púte Zaľúbených, ktorá sa uskutoční v priestoroch národnej baziliky v Šaštíne v sobotu 18. februára 2023. Púť je určená pre všetkých zaľúbených – chodiacich, snúbencov i manželov. Vrcholom dňa bude sv. omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Okrem toho sa môžete tešiť na krátku diskusnú prednášku a večer na koncert kapely Espé. …Viac informácií
   
  
Ponuka časopisov
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
– Katolícke noviny,
– Naša Žilinská diecéza,
– Posol,
– Slovo medzi nami
  
  
Prajeme požehnaný týždeň.

Pozvánky