Úmysly

Pondelok

06:30 za + Pavla, Margitu, Jána, Pavla a starých rodičov |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov laického spoločenstva BSJ |

Utorok

06:30 za + Violu a Jána |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Karasovej, Bednárikovej, Urbánkovej, Lauru, Samuela a Eliáša |

Streda

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + Máriu, Pavla, Oľgu, Miroslava, Pavla, Mariána a starých rodičov |

Štvrtok

06:30 za + Máriu, Jána a Jozefa |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Kvasnicovej, Bartošovej a Vagovičovej |

Piatok

06:30 za + Milana, Vilmu a Pavla |
17:30 za + Ľuboša |

Sobota

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Oľgu a jej neter |
18:30 za + Annu, Michala, Vladimíra, Martu, Alenu, Jána a Andreja | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jarmilu a členov rodiny | 6. nedeľa
08:30 za + Jozefa Šimona | 6. nedeľa
10:00 za + Ladislava Lukáča | 6. nedeľa
18:30 za + Jozefa, Ľuboša a Antona | 6. nedeľa

Oznamy

5. nedeľa – 5. februára 2023

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v pondelok spomienku sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov;
  • v stredu ľubovoľnú spomienku sv. Jozefíny Bakhity, panny a 9. svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, ktorý ustanovil pápež František na základe liturgickej spomienky sv. Jozefíny Bakhity. Slovenská katolícka charita pozýva v tento deň veriacich k modlitbe cez modlitbové pásmo na Rádiu Lumen 21.00;
  • v piatok spomienku sv. Školastiky, panny;
  • v sobotu ľubovoľnú spomienku Panny Márie Lurdskej;
  • 6. nedeľu.

Adoračné dni: vo farskom kostole sú dnes a v utorok.

Ružencové bratstvo: bude mať modlitbu sv. ruženca dnes o 15.30.

Laické spoločenstvo BSJ: bude mať duchovnú obnovu dnes po ruženci.

Karneval pre deti: ktorý organizuje Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove, bude v piatok 17. februára v Športcentre od 15.30 – 18.00.

Karneval pre deti: ktorý organizujú saleziáni spolupracovníci a ochotní mladí animátori v telocvični ZŠ J.A. Komenského, bude v sobotu 18. februára o 14.30. Darcovia, ktorí chcú prispieť do tomboly, môžu svoj dar priniesť sakristie farského kostola.

Detská sv. omša: bude 13. februára v pondelok o 17.30, po sv. omši bude nasledovať stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí vo farskom kostole.

Birmovanci: budú mať stretnutie v piatok so začiatkom sv. omše o 17.30, bude nasledovať katechéza v kostole do 19.00. Účasť birmovancov je povinná.

Sviatosť krstu: budeme sláviť 18. februára.

Youth support: (výslovnosť – jús sapórt) je sekcia na našom webe, kde budú umiestňované príspevky pre podporu mládeže vo viere.

Pokazený radiátor: v sakristii farského kostola bolo nutné vymeniť, za čo vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj rodine oddaných veriacich.

Varovanie polície: v podobe podvodu na senioroch si môžete prečítať na webe farnosti.

Enormný nárast výšky platieb za energie: sa týka aj našej farnosti. Z toho dôvodu sme boli nútení znížiť vykurovaciu teplotu v kostoloch. K tomu, aby sme dokázali platiť za preddavkové platby, musíme každý mesiac zhromaždiť dostatok finančných prostriedkov. Prosíme vás o vašu podporu najmä v pravidelných mesačných zbierkach na kostol, samozrejme, v rámci vašich možností. Prosíme však aj o vaše modlitby a dobro priania na tento úmysel. Všetkým vám za vaše milodary, ale i modlitby a dobro priania vyprosujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.

Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 1, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://puchov.fara.sk/oznamy

Pozvánky