Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 Sviatosť pomazania chorých | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Výmena ružencových tajomstiev dnes o 14:30.
 • KARNEVAL PRE DETI – pozývame deti a rodičov na fašiangový karneval, ktorý bude 18.02.2023 (sobota) o 14:00 v pastoračnom centre na 1. poschodí. Masky – nechávame na Vašej originalite.
 • V sobotu 11.2.2023 je 31. svetový deň chorých, ktorý ustanovil pápež Ján Pavol II. v roku 1992. V tento deň pri sv. omši o 7:00 budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Môže ju prijať vážne chorý, alebo ten, kto má vek nad 60. rokov.
 • V januári sme začali v našej farnosti pravidelné mesačné stretnutia pre manželov. Chceme v tom pokračovať, no vo februári ponúkame akciu Národný týždeň manželstva Prešov, ktorý sa uskutoční v dňoch od 13.2. do 19.2.2023. Program nájdete na našej farskej stránke, alebo www.ntmpo.sk. O stretnutí v marci Vás budeme informovať.
 • Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 14. februára 2023 o 17:00 hodine v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove. Stretnutie povedú Mons. JCDr. Peter HOLEC, JCDr. JUDr. Juraj JURICA, PhD. a JCDr. Marek ONDREJ, advokát Rímskej Róty a členovia Metropolitného tribunálu v Košiciach. Súčasťou stretnutia bude možnosť osobne konzultovať svoju situáciu v manželstve s členmi cirkevného súdu.
 • Detská sv. omša v stredu o 18:00 a mládežnícka v piatok o 18:00. V tomto týždni pokračujú katechézy pre deti a rodičov prvoprijímajúcich. Na budúci víkend má duchovnú obnovu v Obišovciach ďalšia skupina birmovancov. Myslíme na nich v modlitbách.
 • Výlet do Tatier pre prihlásených členov ružencového bratstva bude 11.2.2023 (sobota). Odchod autobusu z nášho parkoviska bude po rannej sv. omši, ktorá je o 7:00.
 • „KRÁĽ SEKČOVA“ aj tento rok môžete prispieť 2% z daní pre občianske združenie. Formulár nájdete na našej stránke alebo v predsieni kostola. Vyplnené, spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré Vám dá Váš zamestnávateľ, nám môžete priniesť naspäť do kancelárie alebo kostola. Veľmi pekne ďakujeme za Vašu podporu.
 • Šalgovík :
  • Streda             18:00
  • Piatok             18:00 – Sviatosť pomazania chorých.
  • Nedeľa           8:00

Pozvánky