Úmysly

Pondelok

18:00 † Ján a Mária Bekőoví a deti | Močenok

Utorok

17:00 † Vojtech, Ladislav a Anna (M) | Horná Kráľová
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Blehovú | Močenok

Streda

07:00 † Veronika Sklenárová | Močenok
14:30 Sv. spoveď a sv. omša v DD Milosrdný Samaritán | Močenok-MS

Štvrtok

17:00 † Michal, František, Ľudovít a Anna | Horná Kráľová
18:00 † Vladimír, Rafael a Katarína | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v penzióne Orlík | Močenok - O
17:00 † Štefan a Helena Szaboví, súrodenci | Horná Kráľová
18:00 † Milan a Marián | Močenok

Sobota

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:30 † Norbert, rodina Lenčéšová a Straňáková, Eva | Močenok

Nedeľa

07:00 † Helena Kolenčíková | Močenok
08:30 † Júlia a Silvester Michalikoví | Horná Kráľová
09:30 † Dezider a Alžbeta Lenčéšoví, Milan (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
13:30 Nedeľná pobožnosť (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomo

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Spomienka sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Spomienka sv. Školastiky, panny
Sobota: Ľ. spomienka Panny Márie Lurdskej
Nedeľa: 6.  nedeľa v cezročnom období 

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

Upratovanie kostola poprosíme:

Močenok: č. d.: Močenok: 247 – 315 (ul. Rokošová II.), v sobotu po sv. omši

H. Kráľová č. d.: 600 – 620, v sobotu o 14.00 hod.

 

Litánie:

H. Kráľová   

13.30 hod. – posv. ruženec

14.00 hod. – Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

14.15 hod. – Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Močenok

14.30 hod. – posv. ruženec

15.00 hod. – Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

15.15 hod. – Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

 

FARSKÉ OZNAMY:

V sobotu 4.2.2023 na prvú sobotu v mesiaci bude Mariánske večeradlo o 17.30 hod. vo Farskom kostole v Močenku pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Pozývame všetkých mariánskych ctiteľov!

 

Pripomíname rodičom prvoprijímajúcich detí, že stretnutie bude dnes v nedeľu 5.2.2023 po prvonedeľnej pobožnosti v kostole cca. 15.30 hod. v Močenku. (detí, ktoré pôjdu na sv. prijímanie v Močenku)

V nedeľu 5.2.2023 po nedeľnej pobožnosti v kostole cca. 14.30 hod. v Hornej Kráľovej.  (detí, ktoré pôjdu na sv. prijímanie v Hornej Kráľovej)

Samozrejme všetci sú srdečne pozvaní aj na nedeľnú pobožnosť. Poprosím rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré boli pokrstené v iných farnostiach, aby na toto stretnutie tieto krstné listy priniesli. Bolo by dobré a potrebné, keby sa stretnutia (nebude dlhé ) zúčastnil aspoň jeden rodič dieťaťa. Ďakujem za porozumenie a teším sa na stretnutie.

sobotu 11.2.2023 je spomienka Panny Márie Lurdskej a 31. svetový deň chorých, ktorý ustanovil sv. Ján Pavol II. V tento deň sme vysluhovali sviatosť Pomazania chorých, v tomto roku nakoľko o niekoľko dní budeme mať vo farnosti misie (26.2. – 5.3.), pátri misionári budú vysluhovať túto sviatosť počas misií.

 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre poslalo oznam všetkým seniorom. Vyzývajú aby si seniori dávali pozor na podvodníkov a pri nejakom podozrení volali políciu. Znenie celého textu bude uverejnené na našej stránke.

 

Chceli by sme tento rok pokračovať vo farských pútiach. Preto potrebujeme zistiť, aký by bol záujem. Ponúkame Vám 2 púte. Jedna je na jar – Rakúske pútne miesta – 295 Eur, druhá je na jeseň Lurdy, Fatima, Garabandal, Santiago de Compostela – 485 Eur. Ak by mal niekto záujem o tieto púte, prosím zapíšte sa zatiaľ nezáväzne v sakristii kostola do nedele 12.2.2023. V sakristii sú aj plagátiky s bližšími informáciami.

 

„V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka. Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená na stránke https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/,kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie. Cena balíka pútnika na SDM je 310 eur. Za Nitriansku diecézu pôjde autobus, ktorého cena sa predbežne pohybuje okolo 305 eur (cesta tam aj späť). Účastníci sa môžu prihlasovať na spomínanej stránke do konca mája, kedy sa registrácia ukončí.“

 

Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý Otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.“

 

Na budúcu nedeľu 12.2.2023 sa bude konať pravidelná zbierka pre potreby našej farnosti, zaplatenie faktúr za energie. Všetkým darcom, úprimné Pán Boh zaplať!

 

Chceme Vás veľmi pekne poprosiť, nakoľko sa v kostole kúri, počas zimy by sme používali na vstup do kostola len hlavný vchod. Robíme to preto, nakoľko ste sami videli, že keď sa otvárajú súčasne viaceré dvere na kostole teplo sa veľmi rýchlo z kostola dostáva von a taktiež sa dvere často otvoria sami. Taktiež sme dali pod dvere deky, nakoľko bočné dvere netesnia veľmi dobre. Ďakujeme za pochopenie.

 

„V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka. Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená na stránke https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/,kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie. Cena balíka pútnika na SDM je 310 eur. Za Nitriansku diecézu pôjde autobus, ktorého cena sa predbežne pohybuje okolo 305 eur (cesta tam aj späť). Účastníci sa môžu prihlasovať na spomínanej stránke do konca mája, kedy sa registrácia ukončí.“

 

Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý Otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.“

 

V tomto roku si pátri Verbisti pripomínajú 100. výročie príchodu spoločnosti na Slovensko. V rámci týchto osláv by sme mali v našej farnosti sväté misie od 26.2. – 5.3. 2023. Chcem Vás pekne poprosiť, v rámci príprav na misie Vás pozývam všetkých modliť sa za misie v našej farnosti. Na konci posvätného ruženca sa pripojí modlitba za misie. Taktiež vzadu na stolíku sú natlačené modlitby, skúsme aspoň jednu za deň sa na tento úmysel pomodliť a tak pripraviť duchovnú prípravu na tento požehnaný čas v našej farnosti pre všetkých ľudí dobrej vôle.

 

TERMÍNY 1. SV. PRIJÍMANIA VO FARNOSTI MOČENOK

Močenok 21.5.2023 o 10.30 hod. 

Horná Kráľová 28.5.2023 o 10.00 hod. 

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.30 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. sv.  spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                      (17.00 hod. sv. spoveď – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. sv. spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                     (16.00 hod. sv. spoveď  – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov vo farnosti Močenok: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.00 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
Nedeľa

5. február

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Šuvada

p. Nováková

 

p. Vereš

p. Horňáková

p. Horváthová

Pondelok

6. február

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Vereš

Utorok

7. február

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Balážiová

Streda

8.február

7.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Révayová

Štvrtok

9.február

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Goldbergerová

Piatok

10.február

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

L. Blehová

deti

Sobota

11.február

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Nováková

 

p. Sklenárová

p. Vereš

p. Révayová

Nedeľa

12.február

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Nováková

p. Stachová

p. Kollárová

 

p. Hanková

K. Rábeková

p. Straňáková

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

.

Pozvánky