Úmysly

Pondelok

06:15 BPZ pre deti |
17:00 + Emília, Martin, František |

Utorok

06:15 + Štefan a Margita |
17:00 + Adam, Pavlína |

Streda

06:15 + Jozef a Magdaléna |
17:00 + Štefan | Ondrašová
17:00 BPZ pre Jozefa a Jarmilu |

Štvrtok

06:15 BPZ pre Petra |
17:00 + Ján, Eva, Juraj, Alena |

Piatok

06:15 + Jozef, Zuzana a Zuzana |
17:00 + Anton, Mária, Veronika, Anton | Ondrašová
17:00 Poďakovanie za 80 r. života Kataríny s rod |

Sobota

07:00 BPZ pre bohuznámu |
17:00 + Starí rodičia |

Nedeľa

06:15 Na úmysel celebranta |
08:00 Za ľud farnosti |
08:00 ZBP pre Milana (90 r. života) | Ondrašová
09:15 Na úmysel celebranta |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |

Oznamy

  • Pozývame všetky deti na nedeľnú sánkovačku. Stretneme sa o 14:00 pred Katolíckym domom a spoločne sa presunieme na nábrežie za iľanovský most. Teplo sa oblečte a doneste si sánky, boby, lopáre a hlavne dobrú náladu. Tešia sa na vás vaši eRkári.
  • Pozývame vás na otvorené stretnutie spoločenstva mladých a rodín 8.2. (streda) o 18:00 v Katolíckom dome. Môžete sa tešiť na spoločnú modlitbu chvál, prednášku otca Ľuboša Laškotyho a agapé.
  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16:00 do sv. omše.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 4.
  • Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a už zmaturovali alebo v tomto roku budú maturovať, nech prostredníctvom vlastného farára oznámia vedeniu kňazského seminára svoj úmysel do konca februára 2023Prvé stretnutie s kandidátmi do kňazského seminára sa uskutoční v marci. Prihláška na štúdium katolíckej teológie sa posiela na Teologický inštitút v Spišskom Podhradí do 30. apríla 2023.
  • Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých od 15 do 30 rokov spoločne putovať na Svetové dni mládeže. Tie sa uskutočnia 1.- 6. augusta 2023 v Lisabone. Mladí majú na výber z dvoch možností – zúčastniť sa iba Svetových dní mládeže v Lisabone, alebo sa zúčastniť aj tzv. Dní v diecéze, ktoré budú prebiehať od 24. júla 2023 v Porte. Preprava bude zabezpečená autobusmi s plánovanou návštevou Fatimy. Podrobnejšie informácie ako aj možnosť registrácie nájdete na webovej stránke www.svetovednimladeze.sk.
  • Dávame vám do pozornosti duchovnú obnovu pre miništrantov a starších chlapcov v apríli 2023. Všetky informácie sú na: https://ks.kapitula.sk a na plagátoch na nástenkách.

 

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Ohlasujú sa 2. krát
Ing. Adrián Mikel
syn Miroslava a Dariny rod. Bartekovej
bývajúci v Dolnej Súči
a Ing. Dominika Multáňová
dcéra Jána a Nadeždy rod. Vyšnej
bývajúca v Liptovskom Mikuláši

(Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.)

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.faralm.sk/

Pozvánky