Úmysly

Pondelok

06:15 + Jozef, Mária, Pavol, Mária | Humenné
12:00 ZBP Miroslav (70 r.) s rodinou | Humenné
18:00 ZBP pre bohuznámych | Humenné
17:00 Za + z rod. Panocová, Radová | Brestov

Utorok

06:15 + Vincent, Anna, Michal | Humenné
12:00 + Jozef, Amália, Pavol, Anna | Humenné
17:00 Za + z rod. Pekárovičová, Kelčáková | Gruzovce
18:00 + Ján, Helena | Humenné

Streda

06:15 + Peter | Humenné
12:00 ZBP Dorotka, Peťko a ich rodičia | Humenné
18:00 + Ján (pohreb 25.1.) | Humenné
17:00 ZBP rod. Gajdošová a Šimurdová | Slov.Volová

Štvrtok

06:15 + Peter (6 výr.) | Humenné
12:00 + Eugen a Mária | Humenné
18:00 ZBP Andrej, Valika, Diana, Ondrej | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA | Humenné
17:00 + Michal | Brestov
16:00 + Jozef | NsP

Piatok

06:15 ZBP Zdenka, Kamil, Matej, Branislav s rodinami | Humenné
12:00 ZBP Lukáš | Humenné
18:00 ZBP rod. Macková | Humenné
18:00 + Andrej, Mária, Michal, Maroš | Dubník
16:00 + Mária, Andrej, Milan | NsP

Sobota

07:00 + Helena (2 výr.) a František | Humenné
18:00 + Karol, Zlatica, + rodičia, Karol, Viktor | Humenné
08:00 ZBP Šimon, Michal, Adam, Jakub, Liliana | Slov.Volová
07:30 + Helena, Ján | NsP

Nedeľa

07:30 ZBP Štefan a Anna, Štefan, Matúš, Veronika s rod. | Humenné
09:00 + Ján, Paulína | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 ZBP Peter a Ivana s rodinou | Humenné
10:30 ... | Brestov
09:15 ZBP rod. Barlášová, Petrovčinová, Krivjanská | Gruzovce
08:00 ZBP rod. Petrová a Tkáčová | Slov.Volová
09:00 ZBP Peter a Miloš s rodinami | Dubník
10:30 ZBP Vladimír a Eva s rodinami | NsP

Oznamy

 

FARSKÉ OZNAMY NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ      6.2.2023 – 12.2.2023

Nedeľa, 5.2.2023
✓ Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Pozývame vás na Prvonedeľnú popoludňajšiu pobožnosť,
ktorá začne o 14:30 hod. modlitbou posvätného ruženca, spojenú potom s adoráciou
Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a požehnaním.

Utorok, 7.2.2023
✓ Vo farskom kostole v Humennom budú mať kňazi dekanátu rekolekcie. Spoločnú sv. omšu
budú slúžiť o 12:00 hod.

✓ Pomazanie chorých budeme udeľovať pri týchto sv. omšiach v týchto dňoch:

Farský kostol     Sobota (11.02.)        7:00
Brestov               Štvrtok (09.02.)      17:00
Gruzovce            Utorok (07.02.)       17:00
Slov. Volová       Sobota (11.02.)        8:00
Dubník                Piatok (10.02.)       18:00
NsP                      Sobota (11.02.)        7:30

Podmienkou je, aby ten kto chce prijať túto sviatosť, bol v posväcujúcej milosti.
Túto sviatosť Cirkev odporúča prijať tým, ktorí sú už starší vekom, alebo aj mladší, ak majú
vážnejšie indikácie choroby. Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje zvyčajne v dňoch okolo
spomienky Lurdskej Panny Márie, kedy si pripomíname Svetový deň chorých, v tomto roku je to
už 30. Svetový deň chorých.


Pozvánky