Úmysly

Pondelok

06:00 za uzdravenie a BP Adrianky | Fk
12:00 + Albína, Vojtech | Fk
18:00 + Pavol Gaššo | Fk
07:45 + rod. Lysákovej, Mintalovej | CSŚ
18:30 + Jozef a Emília Lakustík | Br

Utorok

06:00 za rodinu Halajovú | Fk
12:00 za BP pre Annu | Fk
18:00 + Ján Mesiar | Fk
18:30 za šťastlivý návrat Nikolky z ciest | Br
16:00 za zdravie a BP pre rodinu Janky | Ns

Streda

06:00 + rodičov a sestru Evu | Fk
12:00 + Štefan Hatala, Margita | Fk
18:00 ZBP pre rod. brata Jána a sestry Moniky | Fk
07:45 za ZBP pre Jožku | CSŠ
18:30 za uzdravenie otca Vladimíra | Br

Štvrtok

06:00 + z rodiny Krúpovej | Fk
12:00 za deti | Fk
18:00 za dary Ducha Svätého pre vnučku | Fk
17:00 + brat Ján | Br
16:00 za zdravie a BP Moniky | Ns

Piatok

06:00 + Ján a Margita Klopačka | Fk
12:00 + Jozef Dolanský, Margita Dolanská | Fk
18:00 ZBP Klementíny a jej rodiny | Fk
17:00 za duchovné uzdravenie Igora a Dášky s rodinami | Br
17:00 + Emília, Miroslav | VK

Sobota

06:30 ž. Danka- 60 rokov života - zdravie a BP | Fk
18:00 ZBP Jozefy a jej rodiny | Fk
07:00 + Stanislav Bernolák | Br

Nedeľa

06:30 za zdravie a BP pre Ľuboša | Fk
09:00 + Cyprián a Oľga Jakubjak | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 + Anna a Milan Taraj | Fk
07:45 + Peter a Petronela | Br
10:00 + Ján a Matilda Hupčík | Br
18:30 | Br
09:15 + Katarína, Ján Morinec | VK
16:00 + Štefan a Pavlína Kuchel | Ns

Oznamy

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
– Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej
prípravu prosíme ružencové bratstvo.
– Uchádzači o prijatie do kňazského seminára, ktorí sa chcú stať
kňazmi a študovať dennú formu katolíckej teológie, môžu podať
svoje prihlášky do 28.2.2023, cez farský úrad.
– Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Mičlová.


Pozvánky