Úmysly

Pondelok

18:00 Nedávno zosnulá Alžbeta Sopušková a dcéra Eva | Fars.kost./ slov.

Utorok

17:00 | Fars.kost./ maď.
18:00 + otec a brat | Kostol sv.Jozefa / slov.

Streda

18:00 + Mária Lehotská, Špalek Štefan Rozália a syn Štefan | Fars.kost./ slov.

Štvrtok

18:00 + Jozej a Mária | Fars.kost./ slov.

Piatok

18:00 Za živých i + členov ružencového bratstva | Fars.kost./ slov.

Sobota

08:00 + Irena | Fars.kost./ slov.

Nedeľa

07:00 + členovia r. Brhlovičovej | Kostol sv.Jozefa / slov.
08:00 | Farský kostol / maď.
09:30 Za zdravie pre Jozefa | Fars.kost./ slov.
11:00 | Kostol sv.Jozefa / maď.

Oznamy

ĎALŠIE OZNAMY (5.2.2023)

  • Karneval

Chceme sa poďakovať mládeži za zorganizovanie včerajšieho karnevalu.

  • Stretnutie rodičov detí pripravujúcich sa na prijímanie

V stredu od 18:00 bude v pastoračnom centre stretnutie rodičov detí, čo sa pripravujú na prijímanie.

  • Národný týždeň manželstva

V sobotu od 9:00 do 13:00 bude v pastoračnom centre podujatie pre manželov zamerané na potreby manželov. Všetkých srdečne pozývame.

  • Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi

Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý Otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21:00 hodine.

  • Svetový deň chorých

Pri príležitosti Svetového dňa chorých bude otec arcibiskup sláviť v piatok o 16:00 svätú omšu v Kostole Návštevy Panny Márie pri kláštore a nemocnici milosrdných bratov. Srdečne pozývame na túto svätú omšu, k modlitbe za chorých a k vďačnosti za všetkých, čo sa o chorých s láskou starajú.

  • Svetlo pre Ukrajinu

Bratislavská charita vyhlasuje materiálnu zbierku Svetlo pre Ukrajinu. Zbierajú sa sviečky, kahance, baterky, tužkové batérie a powerbank (záložný zdroj energie) pre najviac postihnuté oblasti Ukrajiny. Spolu s modlitbou za trpiacich a mier, môže byť dar sviečky symbolom svetla Krista prinášajúceho pokoj pre každého. Veci môžete položiť pred vchod do pastoračného centra.

V Bratislave, dňa 5.2.2023                                                                                Jozef Vadkerti, dekan – farár


Pozvánky