Úmysly

Pondelok

17:00 | Krnča
17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
17:00 | Práznovce

Štvrtok

07:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Farské oznamy – 5. februára 2023

V Kovarciach vo štvrtok o 9:30 hod. bude adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej pri ktorej budeme ďakovať a prosiť za duchovné povolania. Po adorácii o 10:00 hod. bude rekolekčná sv. omša bošianskeho dekanátu.


V sobotu na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej je 31. svetový deň chorých. Preto pri rannej sv. omši o 7:00 hod. v Bošanoch budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť možno prijať len v stave milosti posväcujúcej, čiže po sv. spovedi. Pripomeňte túto možnosť starým, chorým, svojím blízkym. Ponúknite im odvoz, pomoc aby v tento deň prišli na sv. omšu a prijali sviatosť pomazania chorých.


V Krnči sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať v utorok a v Práznovciach stredu pri sv. omšiach o 17:00 hod.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 6


Pozvánky