Úmysly

Pondelok

07:00 + Jozef | Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie slávnosť

Utorok

18:30 + rodičia, sestra s rodinou a brat Jozef |

Streda

07:00 + Jozef, Mária, Peter a Ingrid |
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre sestry Annu a Boženu |

Štvrtok

07:00 + Vierka Plavcová a rod. Krančiaková |
18:30 Poďakovanie za 50 r. života |

Piatok

07:00 + rod. Kurčíková |
18:30 + Valéria, Imrich a Branislav |

Sobota

07:30 + Emília Ďuricová | Zvestovanie Pána slávnosť

Nedeľa

07:30 + rod. Balníková a Valová | Piata pôstna nedeľa
10:00 + Milan, rodičia, sestra Anna a súrodenci |

Oznamy

 • V utorok sa budeme modliť večeradlo s Pannou Máriou. Začína o 17.30 hod.
 • V utorok po večernej sv. omši bude stretnutie akolytov a lektorov.
 • V piatok bude adorácia od rannej do večernej sv. omše. Po sv. omši sa budeme modliť krížovú cestu.
 • Upratovať kostol prosíme 3. skupinu v sobotu po rannej  omši.
 • Dnes o 15.00 sa budeme modliť krížovú cestu. Sprevádzať ju bude spevokol Janky Jančiarovej. Srdečne pozývame.
 • Po krížovej ceste sa uskutoční stretnutie vedúcich skupiniek modliacich sa za kňazov. Ak sa niekomu nedá prísť, môže si časopis Fatima pre svoju skupinku vyzdvihnúť v sakristii a skontaktovať sa s Veronikou Plichtovou.
 • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
 • Krížové cesty sa modlíme v stredy o 17.45 a v piatky po večernej sv. omši..
 • V dnešnú nedeľu je zbierka na energie. Za milodary vopred Pán Boh zaplať!
 • Naše mládežnícke združenie COR prosí farníkov o poukázanie 2% z daní na jeho činnosť. Tlačivá sú pri dverách.
 • prijímanie v našej farnosti bude 4.6.2023 o 10.00 hod.
 • Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou bude v našej farnosti 31.3.2023 od 16.00.
 • Na budúci týždeň sa v noci z 25. na 26. marca mení čas. O 2. hodine posúvame hodiny na 3. hodinu letného času. (To znamená, že bude kratšia noc.)
 • Na budúci víkend odchádza mládež na duchovnú obnovu na Kremnické Bane.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekier.fara.sk/

Pozvánky