Úmysly

Pondelok

06:30 + rodičia Jozef a Margita, ich rodičia a deti | Kraus
12:00 + bratia Ján a Milan a švagriná Eva | Kaniansky
18:00 + Ján a Mária Ďuríkoví | Ščúry
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec Kraus

Utorok

06:30 Za zdravie a BP pre Petra a Lea | Ščúry
12:00 + Gustáv, Emília, Ján, Mária, švagrovci a švagriná | Kraus
18:00 + Jozef, jeho rodičia a starí rodičia | Kaniansky

Streda

06:30 + Otília a Vladimír | Ščúry
12:00 + Marián Necpál, rodičia a krstní rodičia | Kaniansky
18:00 + rodičia František a Zuzana, manžel Vladimír a Jozef, Helena a Pavol | Kraus

Štvrtok

06:30 Za zdravie a BP pre deti a súrodencov s rodinami | Ščúry
12:00 + syn Slavomír, rodičia a bratia Štefan a Jozef | Kaniansky
18:00 Za zdravie a BP pre rodinu Povaľačovú | Kraus

Piatok

06:30 + Števko, Mikuláš, Ľudovít a Elena | Ščúry
12:00 + rodičia Mikuláš a Emília a starí rodičia z oboch strán | Kaniansky
18:00 + Mária Palajová | Kraus
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec Ščúry

Sobota

06:30 + syn Marián Sluka | Ščúry
18:00 Za pochovaných v tomto týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 Za zdravie a BP pre Milana, Annu a ich dcéry | Kraus
09:00 Za farnosť | Kaniansky
10:30 Za zdravie a BP pre Marcelu | Ščúry
19:00 + rodičia Ján, Mária a brat Ján | dominikán
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec Kraus

Oznamy

 • Od dnešnej nedele bude asistencia s pokladničkami pri východe z kostola pri všetkých nedeľných svätých omšiach tak, ako doteraz prebiehali farské a iné nedeľné zbierky. Ak na niektorú nedeľu pripadne povinná zbierka na iné ako farské ciele bude k dispozícii špeciálne označená pokladnička na tento účel.
 • Na budúcu nedeľu (5. pôstnu), teda 26. marca 2023, KBS vyhlásila Zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu, v Iraku, Sýrii a Libanone. Milodar budete môcť vhodiť do vopred označených pokladničiek v kostole i v kaplnke. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
 • Dnes nie je možné liturgicky sláviť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Slávnosť je prenesená na pondelok. Sväté omše budú vo zvyčajnom čase a v Lieskovci bude o 18:00 hod.
 • V stredu bude po večernej svätej omši pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Svoje krátke modlitebné úmysly za uzdravenie (na 1 – 2 riadky) môžete priniesť do sakristie kostola najneskôr deň pred pobožnosťou alebo napísať prostredníctvom online formuláru: https://forms.gle/JMYyo27CbQtedEDn9.
 • Na budúci týždeň sa v noci z 25. na 26. marca mení čas. O 2. hodine sa posúva na 3. hodinu – teda „spíme kratšie“.
 • Marcové modlitbové trojdnie Modlitieb matiek sa uskutoční nasledovne:
 1. 24. 3. v piatok – účasťou na pobožnosti krížovej cesty vo svojej farnosti
 2. 25. 3. v sobotu – po rannej sv. omši o 8:00 vo farnosti Zvolen – Západ
 3. 26. 3. v nedeľu – po sv. omši o 9:00 vo farskej zasadačke Zvolen-mesto
 • Na budúcu nedeľu o 14:00 hod. odchádza spred knižnice autobus na kalváriu do Detvy. Zapisovanie záujemcov je v sakristii kostola a pridať sa môžete aj individuálnou dopravou. Deti majú spoločnú dopravu zdarma. Bližšie informácie nájdete na plagáte (link).
 • Dňa 3. júna sa bude konať Farský JUNIÁLES. Tanečná zábava bude v novej sále reštaurácie Zvolenka na námestí. Vstupenky budú k dispozícii u paní Nociarovej (0918 519 644), Turanskej (0902 801 819) a vo farskej kancelárii. Viac informácií bude čoskoro na výveskách.
 • Farské pútnické zájazdy do Svätej zeme:

1. turnus – Izrael a Jordánsko: 8. – 16. októbra 2023 – celková cena zájazdu 1 186 € (prihlasovanie ukončené):

 • Základná cena zájazdu: 990 €;
 • Transfer na letisko a späť: 40 €;
 • Pandemické poistenie: 36 €;
 • Obslužné (sprievodca, víza, audio…) 120 €.

2. turnus – Izrael: 17. – 25. novembra 2023 – celková cena zájazdu 951 € (prihlasovanie v sakristii):

 • Základná cena zájazdu: 775 €;
 • Transfer na letisko a späť: 40 €;
 • Pandemické poistenie: 36 €;
 • Obslužné (sprievodca, audio…) 100 €.

V oboch prípadoch je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 400 €. Ktorí ste sa zapísali ako náhradníci prvého termínu a máte záujem aj o druhý turnus, treba sa zapísať opäť. Zapisovanie záujemcov je v sakristii. Záujemcov kontaktujeme telefonicky.

 • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

   

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.farazv.sk/

Pozvánky