Úmysly

Pondelok

17:00 | Sv. Martin/ slov. / JD
17:30 | Senec / maď. /AB
18:30 + Anna a Alexander Mokošoví, Karol Sabo syn Milan | Senec / slov. / JD

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
18:30 + Štefan Ježík nedožitých 70 rokov | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 Za alkoholikov a bezdomovcov | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / AB
18:00 + rodičov Františka a Teréziu Kompanových | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + súrodencov a rodičov z oboch strán | Senec / slov. / JD

Piatok

17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + starí rodičia z oboch strán a krstnú matku Máriu | Senec / slov. / JD

Sobota

07:30 Za veriacich | Senec / slov. / JD
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + rodičia Jureníkoví, Chovancoví a brat Ivan | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 Za veriacich | Senec / slov. / JD
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 + rodina Kurčinová a Uhríková | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov./ MF
18:30 + rodičia Mária, Vendelín, brat Jozef | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

 • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
 • POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY – Býva v maďarskom jazyku v nedeľu o 15.00 v kostole a v slovenskom okolo kostola deti a mládež, tiež v piatok 19.15 a v nedeľu o 18.00. V piatky budú krížové cesty pre jednotlivé skupiny farnosti, teraz bude za miništrantov farnosti.
 • MOŽNOSŤ POUKÁZANIA 2 PERCENT NA FARSKÚ CHARITU V SENCI Poskytuje služby dopravy klientom ku zdravotnej starostlivosti formou sociálneho taxíka a taktiež rozvoz trvalých potravín i hygienických potrieb sociálne slabším občanom. Údaje charity nájdete na farskej stránke alebo v sakristii kostola.
 • 1.SV.PRIJÍMANIE – STRETNUTIE RODIČOV – Popri klasickom stretnutí detí v kostole v stredu 18:00 až 19:00, budú mať stretnutie aj rodičia – v pastoračnom centre o 18:00 a potom aj v kostole o 19:00 o organizačných veciach.
 • FARSKÝ TÁBOR LABORATÓRIUM – Uskutoční sa 12.8.-19.8.2023. Celková cena je 270 eur, kvôli zvýšeným cenám energií. Prihlasovanie je možné na fare v úradných hodinách. Nahlasovanie do konca marca, zároveň so zálohou 120e. Chceme veľmi pekne poprosiť aj o finančnú výpomoc, môžete ju priniesť na faru. Veľmi pekne ďakujeme!
 • PÔSTNA AKTIVITA – V pôstnom období sa môžeme sústrediť na tri piliere pôstu – modlitbu, zriekanie a almužnu, spoločne deti aj dospelí. Pri bočnom oltári je možné: 1, vhodiť modlitebné úmysly a zveriť ich takto symbolicky Bohu – papieriky aj pero sú k dispozícii. 2, keď sa niečoho zrieknete, z kamienkov, ktoré symbolizujú bremeno a hriechy, ktoré za nás niesol Ježiš, vezmite jeden preč. Môžete ho položiť vonku k stromu alebo si ho vziať so sebou. Prinesiete tým Ježišovi úľavu v utrpení. 3, Pokladnička slúži ako prejav lásky cez finančnú podporu pre obete zemetrasenia a vojny, odovzdáme ich po pôste Slovenskej Katolíckej charite. 
 • FARSKÁ KRÍŽOVÁ CESTA V MARIANKE – Budúcu nedeľu 26. marca pôjdeme celá farnosť do Marianky, kde o 14.00 pri prvom zastavení sa začne pobožnosť krížovej cesty, zastavenia  budú mať spoločenstvá z našej farnosti, ktoré si pripravia a budú sa ich predmodlievať.  Po krížovej ceste bude 15.30 hod. sv. omša v bazilike minor. Farníci, ktorí pôjdu s nami autobusom, nech sa zapíšu v sakristii. Odchod autobusu bude 13.00 spred kostola. Ak sa autobus nenaplní tak pôjdeme autami. 
 • PRIHLÁŠKY DO KŇAZSKÉHO SEMINÁRA A NA TEOLÓGIU – Bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30.4.2023, viac na www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára, viac na www.kscm.sk.
 • VELEHRAD – FARSKÝ VÍKEND – 28.4. do 30.4. bude farský víkend na Velehrade v pútnom dome Stojanov. Bližšie informácie na prihláške v sakristii. Prihlasovanie do 31.3.2023.
 • PRÍPRAVA NA SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE – Pozývame účastníkov SDM v Lisabone na stretko v sobotu 25.3. v pastoračnom centre od 19:30 do 20:30, kde si preberieme praktické veci a tiež duchovnú prípravu.
 • ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝCH KRESŤANOV A UTEČENCOV: V nedeľu 26. 3. 2023, t.j. na 5. pôstnu nedeľu, sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Vďaka za každú finančnú podporu ako aj za modlitby za prenasledovaných bratov a sestry. Viac informácii k zbierke a informácie o zrealizovaných projektoch nájdete na stránke utecenci.kbs.sk .
 • ADORÁCIA U SESTRIČIEK – V pondelok 20.3. vás pozývame na adoráciu u rehoľných sestier v Senci, od 18:00 do 21:00 na Slnečnej ulici.
 • ZMENA ČASU – Budúcu nedeľu sa mení čas, o hodinu kratšie sa vyspíme.
 • SPOVEDANIE CHORÝCH PRED SVIATKAMI – Prosíme o nahlásenie starkých a chorých, aby sme ich mohli prísť vyspovedať pred sviatkami po domoch. Zapisovanie v sakristii.
 • FARSKÁ KNIŽNICA – Bude otvorená budúcu nedeľu 26.3. od 8:00 do 11:00.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farasenec.sk/

Pozvánky