Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a BP rodiny Karoľovej | Farský kostol
17:30 + Pavol a Júlia | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Jozef a Amália | Farský kostol
17:30 Za zdravie a BP pre Emíliu, Ivetu a Miroslava | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
07:50 | Farský kostol
16:00 + Jaroslav | Farský kostol
17:30 + Mária Adamcova | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a BP pre dcéru Marianu | Farský kostol
17:30 + Anna a Ivan | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Zdenka a rodičia | Farský kostol
18:15 | Farský kostol
17:30 + Júlia a sestra Bernadeta | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 + Štefan a Anna | Farský kostol
12:00 | Farský kostol
18:15 + Ján | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 + Helena | Farský kostol
14:30 + Ferdinand, Mária a Vladimír | Farský kostol
18:15 + Metod Jozefko | Farský kostol
07:30 + Mária a Jozef | Baničné
09:00 | Baničné
10:30 + páter Ondrej | Baničné
07:30 + Mária | Klačno
09:00 | Klačno
10:30 Na poďakovanie za dar života Vierky (70r.) | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) KRÍŽOVÉ CESTY: Dnes vo farskom kostole vás pozývame na tematickú KC o živote bl. Titusa
Zemana. V homílii pri sv. omši o 14:30 priblíži život tohto blahoslaveného, a potom bude
viesť krížovú cestu don Peter Timko, provinciál saleziánov na Slovensku.
Krížové cesty v Baničnom sú vždy v piatok o 17:00; v Klačne každú nedeľu o 14:00 h.

2) ZMENA ČASU: V noci z 25. na 26. marca sa mení čas. O 02:00 h. stredoeurópskeho času
posúvame hodiny na 03:00 h. letného času.

3) POĎAKOVANIE: Ďakujeme chlapom a miništrantom za pomoc na fare; strava pre
robotníkov; krížové cesty; Duchovný most; seminár pre ženy.

4) PRÁCE NA FARE: pokládka dlažby v pastoračnej miestnosti; omietky v bytoch a kúpeľniach;
vypratávanie kuchyne a jedálne.

5) KC NA KALVÁRII: Pozývame Vás na Kalváriu 21.3. (utorok) o 19:00 na modlitbu krížovej
cesty, ktorú budú viesť študenti Katolíckej univerzity.

6) STRETNUTIE SPOLOČENTIEV CHARIS: Spoločenstvá KCHO Charis Spišskej diecézy vás
pozývajú na stretnutie spoločenstiev a všetkých, ktorí túžia po bližšom vzťahu s Bohom
dňa 25.03.2023 v kostole u Jezuitov. Viac informácií na výveske.

7) GR.KAT. LITURGIA: Gréckokatolícka liturgia sa bude sláviť dňa 25.03. (sobota) o 11:00 h.
v kaplnke UPC (Pedagogická fakulta), nie v kostole u Jezuitov.

8) ZÁPIS DO „LUJZY“: MŠ sv. Lujzy oznamuje, že do 2. mája 2023 môžu rodičia zapísať dieťa
do MŠ, najmä tie, ktoré majú záujem pokračovať v štúdiu na Základnej škole sv. Vincenta
v Ružomberku.

9) BURZA KNÍH: Projekt burza kníh sa končí. Prosíme, aby ste už nenosili nové knihy. Chceme
sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili. Vyzbieralo sa 3 115,92 €. Budú použité na
rekonštrukciu pastoračnej miestnosti. Úprimné Pán Boh zaplať!

10) MILODARY NA KOSTOL A PRE POTREBY FARNOSTI: bohuznáma 100 € a 50 €;
❑ na budúcu nedeľu je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým
utečencom;
❑ na kostol v Baničnom bohuznámy 200€;
❑ prostredníctvom farského účtu 10 bohuznámi obetovali za uplynulý týždeň 2 530 €.

Úprimne Pán Boh zaplať za finančnú pomoc pre potreby našej farnosti.

IBAN farského účtu: SK03 0900 0000 0000 5671 1290

 

Pred liturgickou obnovou Druhého vatikánskeho koncilu sa Piatou pôstnou nedeľou začínala
Doba umučenia (Tempus passionis). Vyjadrovalo sa tým, že od tejto nedele sa v liturgických
textoch a čítaniach dostáva do popredia téma Kristovho utrpenia. Od tohto pomenovania sa
upustilo, aby sa vyjadrila vnútorná jednota celého Pôstneho obdobia. Spájal sa s tým však
zvyk zahaľovať v kostoloch kríže a obrazy umučeného Krista, ktorý sa z rozhodnutia KBS
u nás stále zachováva. Kríže zostanú zahalené až do konca slávenia utrpenia a smrti Pána
v Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) a obrazy až do začiatku Veľkonočnej vigílie vo Svätej
noci.


Pozvánky