Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

. pôstna nedeľa – 19. marec 2023

 1. V pondelok sa liturgicky slávi slávnosť Jozefa a v sobotu bude slávnosť Zvestovania Pána. Je to deň počatého života a nosením bielych stužiek, ktoré sú k dispozícii vzadu za lavicami, vyjadríme úctu k daru života od počatia po prirodzenú smrť.
 2. Spovedať nevládnych – starých a chorých – prídeme k nim domov tomto týždni takto:

– Milochov – streda od 15:00

– Mesto Považská Bystrica – štvrtok od 8:00 /okrem SNP, tam majú vlastný rozpis/.

– Penzión Katka – piatok od 9:00

 1. Prihlásiť chorých je ešte možné dnes v sakristii alebo telefónom a emailom.
 2. Tretiaci, ktorí pôjdu k prvému sv. prijímaniu, nech prídu na sv. omšu budúcu nedeľu o 10:00, kde dostanú dôležité informácie.
 3. Birmovanci – starší – nech nahlásia animátorom birmovné mená a birmovného rodiča.
 4. Základná škola sv. Augustína pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na Deň otvorených dverímarca. Informácie sú na stránke školy. A v piatok pozýva na krížovú cestu s hudobnou skupinou Križiaci v kostole o 17:30.
 5. V piatok po sv. omši pozývame deti na erko stretko do pastoračného centra.
 6. Odchod do opery v Ostrave bude v sobotu o 15:15 spred Pastoračného centra pri kostole.
 7. Gréckokatolícka liturgia bude slávená v kaplnke sv. Heleny na sídlisku Rozkvet budúcu nedeľu o 16:30. Pozvaní sú všetci gréckokatolíci z okolia.
 8. Adorácia v stredu dopoludnia bude až po sviatkoch.
 9. Dnes je po sv. omši zbierka na stavbu kostola na SNP. V mene farníkov sv. Rodiny – P. Boh vám zaplať!
 10. Upratovanie kostola: Jelšové. P. Boh zaplať!
 11. Budúci víkend začne letný čas. Večerná sv. omša v nedeľu o týždeň – 26. marca – bude až o 18:30, krížová cesta pred ňou o 17:45.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://pb.fara.sk/

Pozvánky