Úmysly

Pondelok

16:15 † Helena a rodičia | Potvorice
17:45 † Jozef Kerak, manželka Anna a syn Marián | Považany

Utorok

17:45 † Ján | Považany

Streda

sv. omša sa neslúži |

Štvrtok

17:45 † rodina Glasnáková, Beňová a ich deti | Považany

Piatok

17:45 † Milan Laššák (mesačná) | Považany

Sobota

17:45 † Jozef Kubica, manželka Mária a rodičia z oboch strán | Považany

Nedeľa

07:30 Za farníkov | Považany
09:00 † Jozef a Mária Mičoví, rodičia a súrodenci z oboch strán | Potvorice
10:30 † Pavol a Kristína Blažejoví, ich dcéry Anna, Emília a vnučka Zdenka | Považany

Oznamy

  • Pán Boh odmeň za upratovanie kostolov a akúkoľvek pomoc!
  • Vo štvrtok v Považanoch Deň sv. Faustíny Kowalskej: o 17:00 krížová cesta s myšlienkami z Denníčka sv. Faustíny; o 17:45 sv. omša s tematickou kázňou.
  • Sv. spoveď pred veľonočnými sviatkami v sobotu v Považanoch aj Potvoriciach od 15:00 do 16:00.
  • V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas. Pospíme si o hodinu menej. :-(
  • Na budúcu nedeľu biskupi vyhlasujú zbierku na pomoc prenasledovaným a trpiacim kresťanom.
  • Pán Boh odmeň za milodary!

Pozvánky