Úmysly

Pondelok

06:15 BPZ pre Jána |
17:00 BPZ pre Katarínu s rodinou |

Utorok

06:15 + Daniel a Anna |
17:00 BPZ pre Štefana, Jaroslava, Štefana, vnúčatá a pravnúčatá |

Streda

06:15 BPZ pre rodiny Pavla a Františka |
17:00 + Ivan | Ondrašová
17:00 Za zdravie Oľgy |

Štvrtok

06:15 + Jozef, Jozefína a deti |
17:00 + Jozef a Emília |

Piatok

06:15 Za Božiu pomoc pre Ľudmilu |
17:00 + rodičia | Ondrašová
17:00 + Pavel |

Sobota

07:00 BPZ pre rodinu |
17:00 + Stanislav a Anna |

Nedeľa

06:15 Za ľud farnosti |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Na úmysel celebranta |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 BPZ pre rodinu | Ondrašová

Oznamy

  • Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole bude v pôstnom období v piatok po večernej svätej omši a v nedeľu o 14.00. Krížová cesta v Ondrašovej bude v piatok o 16.15 a v nedeľu o 14.00. V piatok sa bude modliť krížovú cestu eRko a v nedeľu učitelia a žiaci Cirkevnej školy.
  • Dnes (v nedeľu 19.3.) o 14:00 bude pizzové eRko stretko.
  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16:00 do sv. omše.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 10.
  • Zo soboty 25.3. na nedeľu 26.3 sa mení čas zo zimného na letný, o 2:00 sa posúvajú hodiny na 3:00.
  • Na budúcu nedeľu (26.3.2023) bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom na Blízkom východe (Irak, Sýria, Libanon).
  • Na stolíku si môžete vziať Pôstnu krabičku 2023. Príspevkom pomôžete deťom v Afrike.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralm.sk

Pozvánky