Úmysly

Pondelok

06:45 +Jozef | Farský kostol
18:00 za konferenciu sv. Jozefa Spolku sv. Vincenta de Paul | Farský kostol

Utorok

06:45 +Jozef Šebo, dcéra Ivanka | Farský kostol
18:00 za uzdravenie a BP pre Jozefa s rodinou | Farský kostol

Streda

06:45 +Vojtech Oláh | Farský kostol
16:30 +Griesbach Ágoston és szülei | Plébánia templom/maď.
18:00 poďakovanie za dožitých 80 rokov | Farský kostol

Štvrtok

06:45 poďakovanie za 85 rokov života Márie | Farský kostol
18:00 +Marián Studený | Farský kostol

Piatok

06:45 +Štefan, Anna a Blanka Kovačechoví | Farský kostol
16:30 +Záhorsky Milan – 1. évf | Plébánia templom/maď.
18:00 +Valéria Tóthová | Farský kostol

Sobota

07:30 +členovia Ružencového bratstva | Farský kostol
18:00 +Terézia, Mikuláš, Vladimír a Alexander | Farský kostol

Nedeľa

07:30 +Jozef, Pavol a +rodina | Farský kostol
08:45 +Bilaj Vilmos, és beteg lánya gyógyulásáért | Plébánia templom/maď.
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
15:00 KRÍŽOVÁ CESTA | KALVÁRIA
18:00 poďakovanie za BP a požehnanie pre starých rodičov | Farský kostol

Oznamy

 

  • Dnes, tretiu, nedeľu v mesiaci 19. 3. môžete odovzdať po všetkých svätých omšiach svoje milodary na lavice a energie. Pre všetkých dobrodincov vyprosujeme hojné požehnanie.
  • Rovnako ďakujeme za milodary, ktoré posielate na náš farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284
  • Pozývame na pobožnosť krížovej cesty na Kalváriu o 15.00.
  • Liturgické slávenie sv. Jozefa, ženícha Panny Márie bude v pondelok 20. 3. pri všetkých svätých omšiach.
  • V pondelok 20. 3. po rannej svätej omši je stretnutie členov Misijného združenia Ducha Svätého.
  • V sobotu 25. 3. máme slávnosť Zvestovania Pána. Ranná svätá omša o 7.30 bude z tejto slávnosti.
  • Konferencia biskupov Slovenska vyhlasuje zbierku na 5. pôstnu nedeľu 26. 3. na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom v Iraku, Sýrii a Libanone. Každý sa slobodne môže rozhodnúť, či mu jeho situácia dovoľuje prispieť týmto bratom a sestrám, hovorí Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup predseda Rady pre migrantov, utečencov.
  • V noci z 25. na 26. marca sa mení čas, posúva sa o hodinu dopredu.
  • Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

 

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralevice.sk/

Pozvánky