Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• Pobožnosti krížovej cesty sú počas pôstu vo Farskom kostole Panny Márie v piatok o 17.15
hod. a v nedeľu o 15.00 hod. V Radoli v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod.
• ÚPLNE ODPUSTKY za obvyklých podmienok môžeme počas pôstu získať: pri pobožnosti
krížovej cesty; pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána Ježiša; v piatok po sv. prijímaní modlitbou
„Dobrý a preláskavý Ježišu“ z JKS.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Za
milodary Pán Boh zaplať.
• Upozorňujeme, že na budúcu nedeľu – 26.3.2023 – sa mení zimný čas na letný. V nedeľu
ráno o 2:00 hod. sa hodiny posúvajú na 3:00 hodinu.
• Milé deti a teenageri, pozývame všetkých, ktorí radia kreslia a tvoria aby sa zapojili do
Veľkonočnej výtvarnej súťaže. Úlohou je nakresliť vašu vlastnú predstavu, ako vyzeralo Ježišovo
zmŕtvychvstanie. Môžete sa samozrejme aj inšpirovať na internete, prípadne sa spýtať blízkych.
Kresby prosím odvzdajte do 26.2. do krabice, ktorá bude umiestnená vzadu v kostole. Najlepšia
kresba sa môže dostať aj na pohľadnicu. Tešíme sa na vaše výtvory!
• Teraz po svätej omši pozývame všetkých tretiakov z Radole na krátky nácvik piesní na 1. sv.
prijímanie, ktorý bude v kostole v Radoli hneď po sv. omši.
• V piatok 24. 3. 2023 sa v kostole v Radoli opäť uskutoční detské stretko od 16.tej do 17.tej
hodiny. Tentokrát bude s pôstnou tematikou. Deti, ktoré budú mať záujem, môžu ostať na detskej
krížovej ceste, ktorá bude hneď po skončení stretka (od 17.00). Tešíme sa na Vás!

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšami okrem nedele.


Pozvánky