Úmysly

Pondelok

06:00 †Jozef, Janka a Jozef | Bazilika minor-Sv. Jozefa, Ženícha Panny Márie, slávnosť
08:30 Za pokoj vo svete | Bazilika minor
18:00 ZBP Zuzana, Andrej, Sabína a Juraj | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov
18:00 | Stráne pod Tatrami

Utorok

06:00 †Jozef, Alžbeta a Ján | Bazilika minor
08:30 Za rodiny | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio LUMEN
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 ZBP Marta | Bazilika minor
08:30 ZBP Eva (60. R.) | Bazilika minor
18:00 †Štefan, Veronika a Žofia | Bazilika minor-mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Tomáš a Helena | Bazilika minor
08:30 Za nového diec. biskupa | Bazilika minor
17:00 Adorácia | Bazilika minor
18:00 †Štefan | Bazilika minor

Piatok

06:00 ZBP Darina a Jozef s rodinami | Bazilika minor
08:30 Za kňazov | Bazilika minor
16:30 ZBP Sára, Veronika a Rebeka | Bazilika minor-detská
17:30 Krížová cesta | Bazilika minor
18:00 †Martin a Mária Reľovská | Bazilika minor
18:00 krížová cesta o 17:30 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 †Ján a Mária | Bazilika minor-Zvestovanie Pána, Slávnosť
08:00 | Malý Slavkov
08:30 Za pokoj | Bazilika minor
18:00 †Ondrej, Ján a Alžbeta | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 †Dušan, Irena a Tibor | Bazilika minor- 5. PÔSTNA NEDEĽA
08:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
09:00 Po sv. omši krížová cesta | Stráne pod Tatrami -po omši Krížová cesta
09:30 krížová cesta o 14:00 | Malý Slavkov
10:00 ďakovná Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
14:30 Krížová cesta a pôstna kázeň | Bazilika minor
16:00 ZBP Anton a Margita s deťmi | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Oznamy

 FARNOSŤ KEŽMAROK – 4. PÔSTNA NEDEĽA, 19.3.2023

POZÝVAME VÁS NA ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ
Na 5. pôstnu nedeľu býva v našej farnosti odpustová slávnosť. Pozývame Vás na
slávnostnú odpustovú sv. omšu v nedeľu 26. marca o 10:00 hod. v Bazilike v.
Kríža v Kežmarku. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude Mons. Marián
Gavenda, ktorý v súčasnosti pôsobí ako farár v Devíne.

VÝNIMOČNOSŤ NAŠEJ ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI
V naej farnosti m 5. pstna nede a osobitné privilégium, keď slávime odpustovú slávnosť. Je to skutočne unikát na Slovensku. Odkiaľ tento zvyk pochádza?V zápise z kánonickej vizitácie farnosti Kežmarok z roku 1803 sa píše, že pápež Pius VI. v roku 1787 k nedeli Pánovho umučenia (to bol vtedajší názov pre 5. pôstnu nedeľu) udelil chrámu v Kežmarku úplné odpustky. Pripomíname,
že titulárna slávnosť, tzn. sviatok svätca, alebo tajomstvo viery, ktorému je kostol
zasvätený, sa v Bazilike sv. Kríža slávi 14. septembra na sviatok Povýšenia sv.
Kríža. Treťou dôležitou slávnosťou pre kežmarskú baziliku je výročie posvätenia
chrámu. Keďže presný dátum posvätenia našej baziliky nie je známy, slávi
sa podľa liturgických predpisov 26. októbra. Všetkých Vás povzbudzujeme,
aby ste sa s radosťou a zbožnosťou zúčastnili odpustovej slávnosti 26.marca na
5. pôstnu nedeľu. Budujme z nás ako zo živých kameňov svätý chrám, ktorým je Cirkev, spoločenstvo bratov a sestier, ktorí sa klaňajú Kristovi ako Hlave Cirkvi a vyznávajú ho praktickým životom.

ZVYK ZAHAĽOVAŤ KRÍŽE
V minulosti sa v rámci pôstneho obdobia 5. pôstnou nedeľou začínala tzv. Doba
umučenia. Vyjadrovalo sa to tým, že od tejto nedele sa v textoch sv. omše
a v liturgických čítaniach dostávala do popredia téma Kristovho umučenia a
zahaľovali sa kríže. Preto sa 5. pôstna nedeľa v minulosti nazývala aj tzv. Čierna
nedeľa alebo Smrtná nedeľa. Od tohto pomenovania sa však upustilo a nepoužíva
sa viac, aby sa vyjadrila vnútorná jednota celého pôstneho obdobia. Naďalej však
zostal zvyk na 5. pôstnu nedeľu zahaľovať v kostoloch kríže umučeného Krista. Kríže zostanú zahalené až do skončenia slávenia liturgie umučenia Pána Ježiša v Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok). Povzbudzujeme Vás, že podobne si môžete aj vo svojich domácnostiach zahaliť kríže a aj takto viditeľne prežívať ešte hlbším duchovným spôsobom posledné dni pôstneho obdobia.

MODLITBA VEŠPIER DO RÁDIA LUMEN
Od pondelka 20. marca do piatku o 19:30 hod. a v sobotu o 20:00 hod. sa
budeme v bazilike modliť vešpery, ktoré v priamom prenose bude vysielať Rádio
Lumen. Pridajte sa k nám v tejto modlitbe Cirkvi. Príďte sa pomodliť spolu s nami do baziliky alebo sa modlite s nami prostredníctvom rádia Lumen.

PRIPOMÍNAME ZMENU ČASU
Na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu (z 25. na 26. marec) mení čas. O
2:00 hod. v noci si posunieme hodinky na 3:00 hod. letného času.

NEDEĽNÉ PÔSTNE KÁZNE „JEŽIŠ ŤA UZDRAVUJE“
Každú pôstnu nedeľu bude v bazilike o 14:30 hod. pobožnosť krížovej cesty a
hneď po jej skončení o 15:00 hod. zaznie pôstna kázeň. Pôstnym kazateľom
v našej farnosti bude ICLic. Peter Pincel, správca farnosti Matiašovce.
Tohtoročná téma je: “Ježiš ťa uzdravuje.“ Srdečne Vás na tieto kázne pozývame.
Príďte sa povzbudiť vo viere!

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred
každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty. Okrem toho pred
odpustovou slávnosťou budeme spovedať v piatok, od 10:00 do 12:00
a od 15:00 do 18:00.

SPOLOČENSTVO TEOFIL
Pozývame ôsmakov, deviatakov, a žiakov stredných škôl do spoločenstva Teofil,
ktoré sa uskutoční túto sobotu 25.3. o 18:30 pri telocvični Cirkevnej školy.

FARSKÁ PÔSTNA ZBIERKA
asťou pôstu je myslieť aj viac na blízkych a vedieť sa podeliť s prijatými
dobrodeniami. Preto už po šiestykrát v pôstnom období organizujeme v našej
farnosti poas nasledujúcich 5 týždov farskú pôstnu zbierku, ktorou chceme
pomôcť sociálne slabším rodinám i jednotlivcom. Váš dobrovoľný finanč
príspevok môžete vhodiť v bazilike do pokladnice s nápisom “Farská
pôstna zbierka”. Prispieť môžete aj prevodom finančných prostriedkov na
farský účet s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188 (do správy pre prijímatea uveďte poznámku: farská pôstna zbierka). Poas Vekého týžda bude zrealizovaný nákup potravín a základných životných potrieb a ich rozno sociálne slabším rodinám i jednotlivcom. Zárove vás chceme vyzvať ak máte vo
svojom okolí niekoho, kto takúto pomoc nutne potrebuje vhoďte do tejto
pokladnice aj jeho meno, adresu a telefón, prípadne krátky opis životnej situácie
vášho blížneho, aby sme ho mohli zahrnúť do tejto pomoci. Vopred Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a solidaritu so sociálne slabšími.


PONÚKAME VÁM BIBLICKÝ DARČEK
Ponúkame Vám biblické vrecúško „100 citátov z Knihy proroka Izaiáša“.
Nájdete v ňom aj krátky príhovor Svätého Otca Františka o starozákonnom
prorokovi Izaiášovi. Taktiež med, ktorý nám má pripomínať, že Božie slovo je
sladšie ako med. Toto biblické vrecúško je vhodný darček aj pre druhých. Je to
spôsob, ako zostať pravidelne v kontakte s Božím slovom. Tento darček
dostanete v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku alebo v predajni Slovenka alebo v
náboženskej predajni Sv. Michal. Spoločná cena je 3, EUR.

PROSÍME O 2% PRE ZDRUŽENIE DOMOV
Aj tohto roku je opäť možnosť prispieť 2% z vašich daní pre združenia vo
farnosti. Združenie Domov Kežmarok sa zameriava na podporu pastoračných
aktivít v našej farnosti. Tlačivá nájdete na stolíku pri východe z baziliky ako
aj na webstránke farnosti v časti „Blog.“ Vopred Vám ďakujeme za Vašu
podporu.

KNIŽNÁ NOVINKA „UZDRAVENÉ KRISTOM“
František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku, ponúka svoju novú knihu
s názvom: “Uzdravené Kristom. Ženy v novozákonných evanjeliách.“ Venuje v nej
pozornosť dvanástim vybraným postavám žien z evanjeliových úryvkov (napr.
Samaritánka, Mária z Magdaly, Naimská vdova atď.). Snahou autora je ukázať
novosť Kristovho posolstva v pohľade na dôstojnosť a povolanie ženy. Knihu si
môžete zakúpiť pri východe z baziliky. Cena 4,EUR

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Nanebovzatie Panny
Márie.
Je to štvrté tajomstvo slávnostného ruženca. Duch Svätý nie je vec, ale
osoba Najsvätejšej Trojice. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto
tajomstva.

NOVÁ ČASŤ PODCASTU „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI“
Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský zverejnil ďalšiu časť podcastu
s názvom „Božie Slovo medzi nami“. Vysvetľuje v ňom evanjelium 4. pôstnej
nedele a ponúka jeho aplikáciu do života. Môže byť pre nás duchovnou
prípravou na plné prežitie nedele ako Pánovho dňa s hlbším porozumením
Božieho slova. Novú časť zverejňuje každý týždeň v piatok na webstránke
farnosti v časti „Blog“. Pozývame všetkých k jeho pravidelnému počúvaniu.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Stredobodom pozornosti nedeľného evanjelia nie je samotný zázrak uzdravenia
slepého, ale Ježišova osoba, jeho identita, jej pôvod. Dôležitým tak nie je uzdravenie,ale jeho význam pre človeka, ktorý hľadá Boha. V texte štyri skupiny s rozdielnym prístupom k Ježišovi. Prvú predstavujú susedia, ktorých zaujímaj povrchné zvedavosti: čo sa stalo, ako…? Sú predstaviteľmi tých, ktorí nikdy nejdú ku koreňu problémov, ale zostávajú na povrchu. Druhú skupinu tvoria farizeji, ktorí veria, že sú múdri, súdia a pohŕdajú ostatnými. Tretiu skupinu tvoria rodičia slepca,ktorí veria, ale nesvedčia o viere. Sú predstaviteľmi kresťanov, ktorí prikladajú väčší význam názorom ľudí ako názorom Božím a chýba im sloboda Božích detí.Zástupcom štvrtej skupiny je uzdravený človek. Na rozdiel od všetkých ostatných hľadá, pýta sa, premýšľa, verí a vydáva svedectvo. „Verím, Pane“ je jeho posledné slovo a „klaňal sa mu“ je jeho posledným gestom. Je to múdrosť Kristovho učeníka.Toto nedeľné evanjelium je nekompromisným zrkadlom pre nás, kresťanov 21.storočia.

FARNOSŤ KEŽMAROK 4. PÔSTNA NEDEĽA, 19.3.2023 DODATOK

ZÁPIS PRVÁKOV NA CIRKEVNEJ ŠKOLE
Vážení rodičia budúcich prvákov! Riaditeľstvo cirkevnej školy v Kežmarku Vás
srdečne pozýva na zápis detí do 1. ročníka základnej školy, ktorý sa uskutoční v
dňoch 17. a 18. marca (pondelok a utorok) v priestoroch cirkevnej školy na
sídlisku JUH. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.
Prihlášku je možné vopred vyplniť cez elektronický formulár, ktorý nájdete na
webovej stránke školy. Ďalšie informácie získate na webovej stránke školy, (príp.
aj na nástenke pri východe z baziliky)

PRÍĎTE SI PRIPOMENÚŤ VÝROČIE SVIEČKOVEJ MANIFESTÁCIE
25. marca 1988, tzn. ešte v čase komunistickej totality, sa konalo v Bratislave
pokojné zhromaždenie veriacich so zažatými sviečkami v rukách za občianske
a náboženské práva a slobodu. Vtedajšia polícia toto zhromaždenie násilne
rozohnala vodnými delami a mnohí účastníci boli zranení a znení. Aj vďaka
tomu impulzu sa o rok nato na Slovensku podarilo nenásilnou formou zbúrať vládu komunizmu. Odvtedy si veriaci na Slovensku každý rok pripomínajú tento pamätný dátum. Toto výročie si pripomenieme aj v našom meste. V sobotu 25. marca hneď po skončení večernej sv. omše v bazilike pôjde sviečkový sprievod od
baziliky cez Hlavné námestie a Hradné námestie k Mariánskemu kostolu.
Cestou sa budeme modliť posvätný ruženec. Spoločne budeme prosiť o pokoj,
odpustenie a požehnanie v týchto ťažko skúšaných časoch. Sprievod zakončíme
kňazským požehnaním a záverečnou piesňou pri Mariánskom kostole. Srdečne
pozývame veriacich ale aj všetkých obyvateľov mesta, prineste si sviečky,zapojte sa s nami do tohto spomienkového sprievodu.

DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
25. marec Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň
mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku
každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. Kampaň je možné podporiť
nosením bielej stužky na odeve, ktorá je symbol rešpektovania práva na život od
počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa.
Preto v túto nedeľu rozdávajú mladí zo spoločenstva eRko biele stužky po
skončení všetkých sv. omší pri východoch z baziliky.

DETI, PRÍĎTE NA ĎALŠIE STRETNUTIE „eRka“
V sobotu 25. marca o 15:00 hod. v budove Charity (pri bazilike) bude ďalšie
stretnutie eRkárov. Stretnutie bude mať skupinka svätej Gemmy. Zároveň dávame do pozornosti rodičom detí, že máme facebookovú a instagramovú stránku “eRkoKežmarok“, kde sú či už dôležité oznamy, alebo fotky zo stretnutí.

POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY
V pôstnom období budú bývať pobožnosti krížovej cesty každý piatok o 17:30 a
v nedeľu popoludní o 14:30 hod. Kto si vykoná pobožnosť krížovej cesty pred
riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku (napr. choroba), nemôžu zúčastniť na
krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša aspoň štvrť hodiny (napríklad sa sami pomodlia krížovú cestu). Pod obvyklými podmienkami sa rozumie: 1. sv. spoveď niekoľko dní pred pobožnosťou alebo po nej; 2. sv. prijímanie najlepšie v deň pobožnosti; 3.modlitba na úmysel Sv. Otca napr. Otčenáš, Zdravas a Sláva; 4. rozhodnutie
chrániť sa aj všedného hriechu.

PROCESIA NA PALMOVÚ KVETNÚ NEDEĽU
Na Palmovú Kvetnú nedeľu 2. apríla sa už tradične koná požehnanie ratolestí
bahniatok a procesia. Pozývame Vás na procesiu ktorá bude pred hlavnou sv.
omšou. Zhromaždíme sa pred Mariánskym kostolom na Hradnom námestí,
kde začne 9:40 hod. obrad požehnania ratolestí. Potom sa v sprievode a so
spevom vyberieme smerom k bazilike. Sv. omša začne o 10:00 hod. Príďte na
túto procesiu a prineste si bahniatka na požehnanie.

KRÍŽOVÁ CESTA NA SÍDLISKU JUH
Aj tento rok Vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty na sídlisko Juh. Uskutoční
sa na Kvetnú nedeľu 2. apríla večer o 20:00 hod. na otvorenom priestranstve
medzi bytovkami na ul. Lanškrounská a Petržalská (tzv. klietka). Pôjdeme po
chodníku a zastavenia krížovej cesty budú pred vchodmi do jednotlivých
bytoviek. Túto pobožnosť chceme obetovať za tých, ktorí z rôznych dôvodov
prestali praktizovať kresťanskú vieru. Urobili tak možno z ľahostajnosti alebo
kvôli negatívnej skúsenosti s Cirkvou, hoci mnohí sú pokrstení. Chceme ich osloviť,dotknúť sa ich srdca, prosiť o odpustenie a pozvať ich do nášho spoločenstva.Pozývame Vás, pridajte sa k nám! Prinesme Krista na naše sídlisko. Prebuďme našu vieru a vráťme sa k jej praktizovaniu.

SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA
Keďže tento rok 19. marec pripadá na pôstnu nedeľu, liturgické slávenie slávnosti
sv. Jozefa sa prekladá na pondelok 20. marca. Z liturgického hľadiska má totiž
pôstna nedeľa prednosť pred slávnosťou sv. Jozefa. K ženíchovi Panny Márie a
pestúnovi Pána Ježiša jestvujú viaceré krásne modlitby ako aj litánie.
Povzbudzujeme Vás, aby sme v tento deň prosili zvlášť za mužov, otcov a manželov,aby si vzali sv. Jozefa za svoj vzor.

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 2023
Snúbenci, ktorí uvažujú prijať sviatosť manželstva, môžu sa prihlásiť na Kurzy
prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a
možnosť prihlásenia sa, sú uvedené na webstránke:
www.domanzelstva.sk.
Certifikáty z tohto kurzu majú platnosť 2 roky. Túto prípravu akceptujeme v
našej farnosti pri príprave na sobáš a povzbudzujeme snúbencov, aby ju
absolvovali.

Spoločenská etiketa v našich kostoloch

Pamätajme, že kostol je miestom osobitnej Božej prítomnosti a modlitby, preto zachovajme posvätnosť našich kostolov aj v spôsobe obliekania a správania.

  1. Pri voľbe oblečenia, najmä šiat, sukní a nohavíc, treba pamätať na ich primeranú dĺžku a vhodnosť pre bohoslužby. Vrchné oblečenie má zahaľovať aj plecia.
  2. Ak v kostole vidíme známeho človeka, stačí ho kontaktovať očami, prípadne jemným úklonom hlavou, či kývnutím rukou. Keď sa s ním chceme porozprávať, nerobme to v kostole, ale počkajme ho po svätej omši pred kostolom.
  3. Pred vstupom do kostola je potrebné vypnúť, alebo minimálne prepnúť mobil na tichý režim, aby sme nevyrušovali ostatných zvonením, alebo SMS-kou.
  4. Ak niekto iný obsadí naše obľúbené miesto, nevynucujme si ho. Vyberme si iné voľné miesto. Buďme k sebe navzájom ľudskí a empatickí.
  5. V prípade obsadených miest má mladší alebo zdravší uvoľniť staršiemu alebo chorému miesto na sedenie.
  6. Ak sa nám stane, že prichádzame na svätú omšu po jej začiatku, vyberme si miesto tak, aby sme svojím príchodom nevyrušovali iných a neoberali ich o sústredenosť.
  7. Centrom kostola je bohostánok a cez svätú omšu priestor oltára. Nerozptyľujme sa otáčaním po ostatných ľuďoch

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok
Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok
Tel. č.: 052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
E-mail: farakezmarok@gmail.com

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.fara-kezmarok.sk/farske-oznamy/

Pozvánky