Úmysly

Pondelok

06:30 Na úmysel celebranta | Sv. Jozefa, ženícha P. Márie, slávnosť
07:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre matku Priorku a jej rodinu | Karmel
17:30 +rodičia Ladislav a Monika, syn Ladislav, zaťovia Edmund, Jozef a Peter |

Utorok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefov z rodiny Gavkovej | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 70.rokov života Anny a Márie |

Streda

07:00 Na poďakovanie za 70.rokov života Eleny a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Karmel
17:30 +Jozef Fekiač, 45.výr., manželka Anna, Peter Chlebničan a za zdravie a Božiu pomoc rodine |

Štvrtok

07:00 +manžel a rodičia z oboch strán | Karmel
17:30 +Vilma Ľalíková, 20.výr. a členovia rodiny |

Piatok

07:00 Na poďakovanie za 45.rokov života dcéry Adriány | Karmel
17:30 +Jozef Chamula, 1.výr. |

Sobota

07:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Gabrielu a jej rodinu | Karmel
07:30 Za ružu Anny Valockovej | Zvestovanie Pána, slávnosť
17:30 +Jozef Zauška, 1.výr., brat Štefan a rodičia |

Nedeľa

07:30 Na poďakovanie za 70.rokov života Emílie | Karmel
07:45 +Jozef Vyletel, 15.výr. a nedožitých 80.rokov |
09:00 Za veriacich |
10:30 +rodičia Ondrej a Júlia Stehlíkovi a starí rodičia z oboch strán |
17:30 Na poďakovanie za 65.rokov života Márie Libiakovej |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.41. Anny Valockovej.
 • Združenie Faustínum pozýva všetkých členov, dobrovoľníkov a ctiteľov Božieho
  milosrdenstva na formačné stretnutie v pondelok o 15.00 hod. do zasadačky farského
  úradu. Stretnutie bude zakončené sv. omšou a adoráciou.
 • Hnutie Modlitby matiek vás pozýva na modlitbové trojdnie, ktoré bude v piatok
  a sobotu po večernej sv. omši a v nedeľu po sv. omši o 10.30 hod.
 • V pôstnom období sa budeme spoločne modlievať Krížovú cestu v piatok o 16.50 hod.,
  v nedeľu po sv. omši o 10.30 hod a na Kalvárii so začiatkom o 15.00 hod. Pri
  spoločnej modlitbe Krížovej cesty môžeme za obvyklých podmienok získať úplné
  odpustky. V dnešnú nedeľu o 15.00 hod. sa pobožnosť krížovej cesty budú modliť deti
  z našej farnosti. Srdečne vás všetkých,a osobitne prvoprijímajúce deti s ich rodičmi, na
  túto pobožnosť pozývame.
 • Vo štvrtok o 18.30 hod. bude vo fare stretnutie lektorov.
 • Od pondelka si môžete telefonický na tel. čísle farského úradu /045 54 55 243/
  zapísať úmysel sv. omše na mesiac apríl, ktorá sa bude slúžiť vo farskom kostole.
  V kláštore si sv. omšu môžete dať zapísať u sestry Moniky alebo Ľubice. V čase od 8.00
  do 9.00 hod. budeme prednostne zapisovať sv. omše z príležitosti 1.výročia úmrtia
  a z príležitosti životných jubileí. Po deviatej hodine budeme zapísovať ostatné úmysly.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým
  utečencom.
 • Na budúcu nedeľu sa mení čas. Hodiny sa posúvajú o hodinu dopredu.
 • Srdečne pozývame na nácvik spevokolu, ktorý bude v sobotu o 15.00 hod. v kostole.
  Budú sa nacvičovať piesne Kvetnej nedele a Veľkonočného trojdnia, ktoré budú
  spievané počas sviatkov Veľkej noci. Vítaní sú všetci: muži, žena i mládežníci. Teší sa
  na Vás organista Janko Juriga.

ThLic. Ľuboš Sabol
dekan-farár

Odkaz na zdrojovú stránku: http://detva.fara.sk/

Pozvánky