Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | Adorácia od 15:00
18:00 | Vešpery

Piatok

07:00 |
16:00 | sv. omša pre birmovancov
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Krížové cesty: nedeľa 15:00 a v piatok 17:00 pred sv. omšou.

Vo štvrtok pri večernej sv. omši o 18:00 budú pôstne vešpery.

Vo štvrtok bude pri večernej sv. omši predstavený projekt Pôstna krabička, ktorú nám predstaví univerzitný kaplán v Žiline Michal Melišík.

V piatok o 16:00 budú mať birmovanci sv. omšu vo farskom kostole.

Pozývame na krížovú cestu mužov. Stretneme sa v piatok muži a chlapci o 19:30 na parkovisku pri kostole. Chceli by sme navštíviť, spoznať a pomodliť sa krížové cesty, ktoré sú v našom okolí a prírode. Tento piatok pôjdeme na Staškov. Nezabudnite si čelovku a termosku s čajom.

Na budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom – za vaše milodary Pán Boh zaplať..

V noci z 25 na 26. marca sa mení čas. O 2 hodine SEČ posúvame hodiny na 3 hodinu letného času.

Spovedanie chorých a nevládnych k Veľkej noci, treba nahlásiť do soboty budúceho týždňa v sakristii.

Spoločenstvo Modlitby matiek Vás pozývajú na modlitbové trojdnie vo farskom kostole (piatok, sobota, nedeľa) vždy o 17:00.

Upratovanie: ďakujeme za ich službu farnosti skupine u Juroši ako aj na Horelici a Čadečke.

Kto by chcel darovať 2 % z dane pre naše farské občianske združenie PRO BONUM a podporiť tak rôzne aktivity v našej farnosti, môže si vziať tlačivo v sakristii alebo je zverejnené aj na farskej web stránke. Ďakujeme.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Tlačivo na darovanie 2 % pre PRO BONUM:

Odkaz na zdrojovú stránku: www.farnost-cadca.sk/

Pozvánky