• Úmysly

  Pondelok

  18:30 Za Božie požehnanie a ochranu pre manžela a poďakovanie za 37 rokov syna Jozefa |

  Utorok

  06:30 + Rozália, Terézia, Anna, Emília a Ján a za duše v očistci a za zdravie pre manžela |
  18:30 + Katalin |

  Streda

  06:30 Za zdravie pre rodinu |
  17:30 + Vladimír |
  18:30 + kňaz Ján |

  Štvrtok

  06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Martina |
  18:30 + manžel Eduard a brat František |

  Piatok

  06:30 + manžel, rodičia a starí rodičia |
  18:30 Ako poďakovanie za dožité synovo jubileum |

  Sobota

  08:00 Na úmysel |

  Nedeľa

  08:00 Na úmysel |
  09:30 Za farníkov |
  11:00 + rodičia Angela a Jozef a manžel Jána s rodičmi |
  18:30 + rodičia Mária, Štefan, + sestra Lýdia st. rodičia Anna, Rudolf a súrodenci Štefánia, Ladislav, Július a Rudolf |

  Oznamy

  POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

  Dnes o 17.00 sa budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty, ktorú bude viesť a spevom doprevádzať náš chrámový zbor Mater Salvatoris. V piatok bude pobožnosť o 17.45 a budú ju viesť zdravotnícki zamestnanci. Na budúcu nedeľu (26.3.) bude Krížová cesta o 15.00 v Marianke. Tu v kostole preto pobožnosť KC nebude.

   

  STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA

  Dnes o 17.00 bude detské stretko. V stredu bude detská sv. omša; o 16.45 bude nácvik spevu detí. Dobrovoľná krátka rodinná katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí tento týždeň nebude.

   

  ZÁDUŠNÁ SV. OMŠA

  V stredu 22.3. bude sv. omša aj o 18.30. Táto zádušná sv. omša bude obetované za zosnulého kňaza Jána Klimenta, ktorý pôsobil v našej farnosti ako kaplán.

   

  ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM

  V nedeľu 26. 3. 2023, t.j. na 5. pôstnu nedeľu, sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Vďaka za každú finančnú podporu ako aj za modlitby za prenasledovaných bratov a sestry. Viac informácii k zbierke a informácie o zrealizovaných projektoch nájdete na stránke utecenci.kbs.sk .

   

  MAJÁLES – ZÁUJEM

  V tomto roku zvažujeme usporiadať “Majáles”. Nateraz zisťujeme predbežný záujem, aby sme vedeli objednať miestnosť (kvôli kapacite miest). Záujemcov prosíme, aby sa nezáväzne zapísali na hárok pri sakristii, v priebehu dnešného dňa.

   

  2% PRE FARNOSŤ

  Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní. Príslušné tlačivo je k dispozícii v predsieni kostole a na farskej stránke: http://faraluky.sk/images/data/Vyhlasenie_2022.pdf Vopred veľmi pekne ďakujeme.

   

  O.Z. IMPULZ

  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Impulz bude na na budúcu nedeľu (26.3.) po sv. omšiach predávať pred kostolom výrobky svojich klientov. Ich zakúpením podporíte fungovanie občianskeho združenia.

   

  UPRATOVANIE KOSTOLA

  Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 3 a 4.

   

  OZNAMY ARCIBISKUPSTVA A INÉ

  25. marca uplynie 35 rokov od Sviečkovej manifestácie. Organizátori pozývajú na sv. omšu v piatok, 24.marca o 18:00 v kostole Jezuitov, hlavný celebrant vladyka Peter Rusnák. Po sv. omši sviečkový sprievod a program pri Pamätníku na námestí Eugena Suchoňa. V sobotu popoludní sa koná skautská mestská hra pre deti, mládež a rodiny. O 16:00 bude pri Pamätníku slávnostné verejné zhromaždenie. Bližšie informácie aj o ďalších podujatiach na www.svieckovamanifestacia.sk a na facebookovom profile Sviečková manifestácia.

  Odkaz na zdrojovú stránku: Fara Lúky (faraluky.sk)

  Pozvánky