Úmysly

Pondelok

17:00 | Farský kostol / maď.
18:00 Nedávno zosn. Jozef Varga | Farský kostol / slov.

Utorok

17:00 | Farský kostol / maď.
18:00 + Mária Nemcová | Kostol sv.Jozefa / slov.

Streda

07:00 | Farský kostol / maď.
18:00 + Peter Ištók | Farský kostol / slov.

Štvrtok

07:00 | Farský kostol / maď.
18:00 + Koloman, Anna, Iľga, Ladislav a Alžbeta | Farský kostol / slov.

Piatok

07:00 | Farský kostol / maď.
18:00 + starí rodičia Czanneroví | Farský kostol / slov.

Sobota

07:00 | Farský kostol / maď.
08:00 Z vďaky za dožitých 90 rokov, za zdravie a Božie požehnanie | Farský kostol / slov.

Nedeľa

07:00 +Vendelín, Miroslav, Ján a Anton | Kostol sv.Jozefa / slov.
08:00 | Farský kostol / maď.
09:30 +Karol, Matilda a Paulína | Farský kostol / slov.
11:00 | Kostol sv.Jozefa / maď.

Oznamy

ĎALŠIE OZNAMY (19.3.2023)

  • Pobožnosť krížovej cesty

Dnes o 15:00 bude vo farskom kostole pobožnosť Krížovej cesty.

 

  • Slávnosť Zvestovania Pána

V sobotu je Slávnosť Zvestovania Pána.

Tento deň je aj Dňom počatého dieťaťa, taktiež tento deň si pripomíname 35. výročie sviečkovej manifestácie.

 

  • Púť k bl. sestre Zdenke

V sobotu od 17:00 bude v kostole Sv. Kríže púť k bl. sestre Zdenke.

 

  • Veľkonočná sv. spoveď.

Spoločná sv. spoveď za účasti viacerých kňazov bude v našej farnosti v sobotu 1.apríla od 9:00 do 12:00.

Taktiež prosím, aby ste nahlásili aj nevládnych a chorých, ktorí by chceli pred sviatkami prijať sviatosti.

 

  • Farská púť

Pozývame vás na farskú púť po stopách svätých, navštívime talianske mestá Loreto, Manopello, Lanciano, San Giovani Rotondo, Neapol, Pompeje, Mugnano del Cardinale, Siena. Púť je od 30.9. do 7.10. Cena 657 Eur na osobu. Prihlásiť sa dá v kancelárii farského úradu. Záloha je 300 Eur.

 

  • Zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov

Budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách blízkeho východu. Viac informácií nájdete na utecenci.kbs.sk

 

  • Zbierka na opravu strechy Kostola sv. Jozefa

Teraz po sv. omši bude zbierka na opravu krovu Kostola sv. Jozefa. Ďakujeme za vaše milodary.

 

V Bratislave, dňa 19.3.2023                                                                                                Jozef Vadkerti, dekan – farár

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farapb.sk/

Pozvánky