Úmysly

Pondelok

16:30 | Práznovce
18:00 | Bošany
18:00 | Krnča

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

16:30 | Práznovce
18:00 | Bošany

Štvrtok

07:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
| Krnča
| Práznovce
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Farské oznamy – 20. marca 2023

V stredu 22. marca t.r., pri večernej sv. omši o 18:00 hod. v Bošanoch bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Celebrantom a kazateľom bude vdp. Michal Šrank, správca farnosti v Oponiciach. Po sv. omši bude možnosť prijať individuálne požehnanie – pomazanie olejom sv. Charbela z Libanonu a uctenie jeho relikvií. Po pomazaní olejom sv. Charbela bude vystavená Sviatosť Oltárna do 20:00 hodiny. Adorácia bude ukončená Eucharistickým požehnaním.


Na budúci týždeň sa v noci z 25. na 26. marca mení čas. O 2. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3. hodinu letného času.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 4

Odkaz na zdrojovú stránku: https://bosany.fara.sk/

Pozvánky