Úmysly

Pondelok

07:00 + Vojtech a Barbora | Bojnice

Utorok

16:30 + starí rodičia Hlaváčovi a Zabojníkovi | Dubnica
17:30 za zdravie a Božiu pomoc pre Annu Dobrotkovú a rodinu Chandogovú | Bojnice

Streda

16:30 + Ján, Margita a syn Ján | Šútovce
17:30 + Milan, rodičia a syn Ľubomír | Bojnice

Štvrtok

17:30 + Helena, Jozef a Mária Šimko | Bojnice

Piatok

16:30 + Ján Floriš (1. výr.), Jozef, Viktória a Ľudovít | Dubnica
17:30 za zdravie a Božiu pomoc pre deti a rodičov z rodín Kusej, Unterfrancovej a Maxinovej | Bojnice

Sobota

17:30 + Gabriela Dodoková (1. výr.) + Jozef a Emília Grolmusová, ich rodičia, dcéra, vnuk a vnučka | Bojnice

Nedeľa

07:00 + Gabriela (5. výr.) a Viliam Letavay, rodičia z oboch strán, brat Kazimír a teta Júlia | Bojnice
08:30 + Štefánia Šemrincová (1. výr.) | Šútovce
08:30 + rodičia Štefan a Jarmila a ich rodičia a starí rodičia | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Dimitrij, Helena, Ladislav, Mária a rodičia z oboch strán | Bojnice

Oznamy

Dnes je marcová zbierka na kostol.

 

Modlitba krížovej cesty bude dnes (v nedeľu) popoludní o 14.00 h. v Bojniciach, v Dubnici a v Šútovciach a v Bojniciach aj v piatok o 16.45 h.

 

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

 

Veľkonočná spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti o dva týždne na Kvetnú nedeľu 2. apríla. V Šútovciach v stredu 29. marca.

 

Chorých, ktorí chodia na sv. spoveď len pred Veľkou Nocou budeme spovedať v Bojniciach vo štvrtok         30. marca od 9.00 h. a v Šútovciach v pondelok 3.apríla od 10.15 h. Prihlásiť ich môžete v sakristii do budúcej nedele 26. marca.

Vzhľadom nato, že Veľký Piatok v tomto roku je zároveň aj prvým piatkom v mesiaci, chorých ktorých chodíme spovedať na prvý piatok v mesiaci budeme spovedať o týždeň skôr, teda 31. marca. V penzióne budeme spovedať v stredu 5. apríla.

 

Slovenská katolícka charita prichádza s prosbou o podporu projektov v Rwande a Ugande. V tomto roku chce podporiť zdravotne postihnuté deti v Rwande a centrum pre siroty na severe Ugandy. „Pôstnu krabičku pre Afriku“, si môžete zobrať vzadu na stolíku v obálke, kde sa dozviete všetky potrebné informácie o zbierke.

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.

 

                                                                                                                                Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.bojnice.fara.sk

Pozvánky