Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Ema Eliášová a Dezider Eliáš | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie za 37 rokov manželstva | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 + vdp. Anton Srholec | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 + Adela Čebeková 4. výr. úmrtia | Senec / slov. / JD

Piatok

17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + bratia Tibor a Štefan Michalekoví | Senec / slov. / JD

Sobota

07:30 Za ružencové spoločenstvo | Senec / slov. / JD
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Jozef | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 Za veriacich | Senec / slov. / MF
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / JD
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 + manžel Július 10. výr. úmrtia | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / MF
18:30 + Juraj a Irenka Slovakoví a členovia rodiny Slovákovej a Lehotskej | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 9:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
  • TOMBOLA NA FARSKÝ PLES – Chceli by sme poprosiť darcov do tomboly na farský ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. februára 2023 na Kysuckej 14 v Senci. 
  • STRETNUTIE BIRMOVANCOV- Bude vo štvrtok na sv. omši a po nej v pastoračnom centre.
  • FARSKÁ LYŽOVAČKA – 11. februára 2023 sa uskutoční farská lyžovačka, sánkovačka a turistika v Krahuliach. Ráno sa stretneme pred farou, odchod autobusu bude o 07:30h. Predpokladaný návrat je okolo 19:00h.  Zapísať sa môžete na lyžovačku v sakristii.  Treba sa teplo obliecť, stravu na celý deň. Stravu je možnosť si zakúpiť v stredisku. Lyžovačka sa uskutoční ak bude dostatočný počet obsadených miest v autobuse. Cena sa rozpočíta podľa cestujúcich.
  • NOVÍ ZÁUJEMCOVIA O PODOMOVÚ NÁVŠTEVU KAPLNKY PANNY MÁRIE – Môžu sa naďalej zapisovať v sakristii.
  • AKTUÁLNE INFORMÁCIE K SVETOVÝM DŇOM MLÁDEŽE – Pozývame mladých zúčastniť sa SDM v Lisabone so Svätým Otcom, 29. júla – 9. augusta 2023, spolu s našou farnosťou (s kaplánom Michalom Fratričom). Vek: 15 až 30 rokov (v čase SDM). Cena je 310 eur za balík pútnika plus cca 300 eur cesta. Cena teda výrazne klesla (o 200 eur), ak pôjdeme spolu s diecézou, cesta tam aj späť bude párdňová (pôjde sa tam cez Lurdy a naspäť cez Padovu alebo Benátky). Prosíme záujemcov, aby sa zapisovali v sakristii, do nedele 5. februára, aby sme mohli čím skôr doriešiť dopravu (lebo do 15.2. im treba dať vedieť). Zatiaľ sa prosím oficiálne neregistrujte.
  • STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ – uskutoční sa v stredu 1.2. počas prípravy detí. Rodičia sa zídu v pastoračnom centre, od 18:00 do 19:00.
  • PRÍPRAVA DO MANŽELSTVA V SENCI – Príprava do manželstva vo forme 9 stretnutí sa uskutoční v Senci v Pastoračnom centre v utorky od 31.1. po sv. omšiach.
  • SPOVEDANIE PRED 1. PIATKOM – Spovedáme doobeda v stredu a štvrtok od 9:00 do 11:00. Poobede v pondelok až piatok od 17:00 do 19:00. V piatok doobeda spovedáme chorých po domoch. 
  • DETSKÉ STRETKO – Pozývame deti 4.-7. ročníka na detské stretko (spolu s animátormi z Laborka), v piatok v pastoračnom centre od 17:00 do 18:20, dá sa potom s animátormi zúčastniť aj na sv. omši.

 


Pozvánky