Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 Poďakovanie pri životnom jubileu a prosba o dary Ducha Svätého pre rodinu | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 Prosba o Božie požehnanie a pomoc pre opustené a choré deti | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 + Jozefína a Koloman Vávroví, + rod. Bialešová, Vávrová a ZBP pre tieto rod. | Nemšová

Štvrtok

07:00 + Veronika, ZBP pre rod. | Nemšová
18:00 + Ladislav Kňažek, ZBP pre rod. Kňažkovej, Repovú, Holbovú, Žilinskú, Minárechovú, Rekemovú a Prnovú rod. | Nemšová

Piatok

07:00 Za uzdravenie, zdravie a pokoj a Božie požehnanie v rodine Cabukovej a rodine Etemad | Nemšová
18:00 + Oľga a Ignác, + rod. Daňová, Hudeková, Blažejová, Štefánková a ZBP pre rod. Štefánkovú | Nemšová

Sobota

07:00 + Rudolf a Helena Tomášoví a + rod. Tomášová, Starostová a Remšíková | Nemšová
16:30 | Ľuborča
17:30 + Ján a Štefánia, + rod. Patková a Hanzelová a ZBP pre tieto rod. | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 Poďakovanie za 70 rokov života a ZBP do ďalších rokov a + rodičia | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 + Emília Bobotová, Helena Kaňová a + rod. Tršková, Bobotová, Strnadová, Mičudová a Šatková a ZBP pre tieto rod. | Nemšová

Oznamy

 • V tomto týždni máme Prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako obvykle každý deň pred sv. omšou. V pondelok v Kľúčovom od 15:45; v utorok v Trenčianskej Závade od 16:00; v stredu v Borčiciach od 16:15; a vo štvrtok a v piatok v Nemšovej od 16:00, kedy bude zároveň vyložená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. V piatok doobeda budeme spovedať chorých.
 • V stredu od 13:45 do 15:00 budeme spovedať deti a mládež. Týmto chceme povzbudiť mladých našej farnosti, aby využili túto príležitosť a pristúpili k sviatosti zmierenia.
 • Vo štvrtok je sviatok Obetovania Pána. Počas sv. omší požehnáme hromničné sviece, ktoré si prinesiete. Sv. omša bude aj ráno o 7:00 vo farskom kostole.
 • Vo štvrtok o 17:00 bude pobožnosť Hodinky s trpiacim Spasiteľom.
 • V piatok na spomienku sv. Blažeja pri sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla, ktoré nám pomáha najmä pri chorobách hrdla.
 • V sobotu, keďže je prvá sobota, bude sv. omša aj v Ľuborči o 16:30 hod.
 • V sobotu po večernej sv. omši bude miništrantské stretnutie v učebni na fare.
 • Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14:00 hod. bude prvonedeľná pobožnosť a eucharistické požehnanie.
 • Radi by sme Vás oslovili s prosbou o darovanie 2% z Vašich daní pre farský tábor, ktorý sa bude konať cez letné prázdniny. Vzadu na stolíku vo farskom kostole nájdete potrebné tlačivo a ďalšie doplňujúce informácie. Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujeme.
 • V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka. Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15do 30 rokov je spustená na stránke https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/, kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie. Cena balíka pútnika na SDM je 310 eur. Za Nitriansku diecézu pôjde autobus, ktorého cena sa predbežne pohybuje okolo 305 eur (cesta tam aj späť).
 • Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý Otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.
 • V stredu po prvom piatku (8.2.) po večernej sv. omši bude stretnutie lektorov v učebni na fare.
 • Členovia miestnej skupiny SSV v Nemšovej darovali SSV 95 eur.

Rozpis lektorov

  Č 7:00 8:00 10:15 17:30 18:00
P 1 Nachtmannová
2
U 1 Bobotová
2
S 1 Máliková
2
Š 1 Králiková Chudová
2
P 1 Mierny Kebísková
2
S 1 Korienková Moravčík
2 Šumichrastová
N 1 Ďurechová Gurín Prekopová
2 Poláček Filípková Mazánová

Pozvánky