Úmysly

Pondelok

18:00 † Emil a rodičia | Močenok

Utorok

17:00 † Veronika, Tomáš, Ilona a Štefan (M) | Horná Kráľová
18:00 Poďakovanie za 50 rokov syna | Močenok

Streda

07:00 † Ján a Pavlína | Močenok

Štvrtok

17:00 † Štefan Rábek | Horná Kráľová
18:00 † Ľudovít Pec, syn Peter a rodičia z oboch strán | Močenok

Piatok

08:00 Sv. spoveď a sv. prijímanie po domoch | Močenok
08:00 Sv. spoveď a sv. prijímanie po domoch | Horná Kráľová
09:30 Sv. spoveď a sv. omša v DSS Adventus | Močenok - A
10:30 Sv. spoveď a sv. omša v penzióne Orlík | Močenok - O
17:00 † Štefan Sýkora | Horná Kráľová
18:00 † František a rodičia Dúcoví | Močenok

Sobota

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
17:30 Mariánske večeradlo | Močenok
18:30 † František Packa | Močenok

Nedeľa

07:00 † Štefan a Helena Skalickí, syn Imrich, dcéra Anna | Močenok
08:30 † Mária Švondrová | Horná Kráľová
09:30 † Timea Leššová (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
13:30 Prvonedeľná pobožnosť | Horná Kráľová
14:30 Prvonedeľná pobožnosť | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomo

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Féria
Utorok: Spomienka sv. Jána Bosca, kňaza
Streda: Féria
Štvrtok: Sviatok Obetovania Pána – HROMNICE
Piatok: Ľ. spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Sobota: Ľ. spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa: 5.  nedeľa v cezročnom období 

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

Upratovanie kostola poprosíme:

Močenok: č. d.: 181 – 246 (ul. Rokošova I.), v sobotu po sv. omši

H. Kráľová č. d.: 580 – 600, v sobotu o 14.00 hod.

 

Litánie:

H. Kráľová    13.30 hod. (M), 14.30 hod.

Močenok

14.30  – modlitba posv. ruženca

15.00 – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 – litánie k Panne Márii

 

FARSKÉ OZNAMY:

           

sobotu 28.1.2023 sa uskutoční XII. ročník Farského plesu. Večerná sv. omša ktorou sa začne aj tohtoročný ples sa presúva na 17.00 hod.!

 

Vo štvrtok 2.2.2023 je sviatok Obetovanie Pána – Hromnice. Pri sv. omšiach sa budú požehnávať hromničné sviečky, ktoré si môžete priniesť na požehnanie. Zároveň v tento deň je 27. svetový deň zasväteného života.

 

Vo štvrtok 2.2. 2023 je aj prvý štvrtok v mesiaci, je to deň modlitieb za duchovné povolania. Modlitbu posvätného ruženca pred sv. omšou budeme spoločne obetovať za duchovné povolania.

 

V piatok 3.2.2023 je prvý piatok v mesiaci, zároveň spomienka na sv. Blažeja. Vo sv. omšiach sa budú udeľovať Svätoblažejské požehnanie hrdla.

 

V piatok po sv. omši bude prvopiatková odprosujúca pobožnosť pred Sviatosťou Oltárnou. Tí, ktorí po skončení sv. omše chcú ísť domov, môžu využiť chvíľu kedy sa kňaz bude prezliekať na adoráciu a tí ktorí chcú odprosovať a konať si adoráciu zostanú v kostole.

 

Spovedať v tomto prvopiatkovom týždni budeme 1 hod. pred sv. omšami. Prosíme využite celý čas sv. spovede.

 

V piatok 3.2. budeme spovedať starých a chorých po domoch od 8.00 hod., prosíme zapíšte ich v sakristii kostola. Veľmi pekne prosíme, aby ste nehlásili k spovedi akútne chorých s respiračnými ochoreniami, hneď ako vyzdravejú sme ochotní prísť k nim.  Veľmi pekne ďakujeme za pochopenie.

V sobotu 4.2.2023 na prvú sobotu v mesiaci bude Mariánske večeradlo o 17.30 hod. vo Farskom kostole v Močenku pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Pozývame všetkých mariánskych ctiteľov!

 

Dávame do pozornosti rodičom prvoprijímajúcich detí, že stretnutie bude v nedeľu 5.2.2023 po prvonedeľnej pobožnosti v kostole cca. 15.30 hod. v Močenku. (detí, ktoré pôjdu na sv. prijímanie v Močenku)

V nedeľu 5.2.2023 po nedeľnej pobožnosti v kostole cca. 14.30 hod. v Hornej Kráľovej.  (detí, ktoré pôjdu na sv. prijímanie v Hornej Kráľovej)

Samozrejme všetci sú srdečne pozvaní aj na nedeľnú pobožnosť. Poprosím rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré boli pokrstené v iných farnostiach, aby na toto stretnutie tieto krstné listy priniesli. Bolo by dobré a potrebné, keby sa stretnutia (nebude dlhé ) zúčastnil aspoň jeden rodič dieťaťa. Ďakujem za porozumenie a teším sa na stretnutie.

 

„V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka. Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená na stránke https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/,kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie. Cena balíka pútnika na SDM je 310 eur. Za Nitriansku diecézu pôjde autobus, ktorého cena sa predbežne pohybuje okolo 305 eur (cesta tam aj späť). Účastníci sa môžu prihlasovať na spomínanej stránke do konca mája, kedy sa registrácia ukončí.“

 

Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý Otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.“

 

V tomto roku si pátri Verbisti pripomínajú 100. výročie príchodu spoločnosti na Slovensko. V rámci týchto osláv by sme mali v našej farnosti sväté misie od 26.2. – 5.3. 2023. Chcem Vás pekne poprosiť, v rámci príprav na misie Vás pozývam všetkých modliť sa za misie v našej farnosti. Na konci posvätného ruženca sa pripojí modlitba za misie. Taktiež vzadu na stolíku sú natlačené modlitby, skúsme aspoň jednu za deň sa na tento úmysel pomodliť a tak pripraviť duchovnú prípravu na tento požehnaný čas v našej farnosti pre všetkých ľudí dobrej vôle.

 

V Hornej Kráľovej aj v Močenku (ranné sv. omše) sú ešte voľné úmysly, kto by mal záujem môže si ich zapísať.

 

TERMÍNY 1. SV. PRIJÍMANIA VO FARNOSTI MOČENOK

Močenok 21.5.2023 o 10.30 hod. 

Horná Kráľová 28.5.2023 o 10.00 hod. 

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.30 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. sv.  spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                      (17.00 hod. sv. spoveď – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. sv. spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                     (16.00 hod. sv. spoveď  – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov vo farnosti Močenok: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.00 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
Nedeľa

29. január

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Šuvada

p. Nováková

 

p. Vereš

K. Rábeková

p. Hanková

Pondelok

30. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Balážiová

Utorok

31. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Šuvada

Streda

1.február

7.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Révayová

Štvrtok

2.február

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Balážiová

p. Goldbergerová

Piatok

3.február

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

Z. Škopková

deti

Sobota

4.február

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Nováková

 

p. Sklenárová

p. Vereš

p. Révayová

Nedeľa

5.február

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Šuvada

p. Nováková

 

p. Vereš

p. Horňáková

p. Horváthová

 

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

.