Úmysly

Pondelok

06:15 + Ondrej a Anna |
17:00 + Ján, Anna a ich rodičia |

Utorok

06:15 BPZ pre Simonku |
17:00 + Ferdinand, Irena a syn Ferdinand |

Streda

06:15 + Valent a Žofia |
17:00 + Ján | Ondrašová
17:00 + Matej, Emília a súrodenci |

Štvrtok

06:15 BPZ pre rod. Vetríkovú |
17:00 BPZ pre Annu |

Piatok

06:15 BPZ pre Annu s rodinou |
17:00 + Ján, Karolína, Jozef, Emília, Rozália | Ondrašová
17:00 BPZ pre Simonu, Romana, Soňu, Ninu |

Sobota

07:00 BPZ pre členov ruženca |
17:00 BPZ pre Andreu (50 r. života) |

Nedeľa

06:15 Na úmysel celebranta |
08:00 Na úmysel celebranta |
08:00 + Cyril, Agáta, Vít | Ondrašová
09:15 Za ľud farnosti |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |

Oznamy

 • Dnes (29.1.2023) po detskej sv. omši o 10:45 bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Prosíme všetkých o účasť.
 • Dnes o 14:00 bude v Katolíckom dome eRko stretko.
 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia v prvopiatkovom týždni:
  • Kostol sv. Mikuláša:
   • Pondelok, Utorok od 1600,
   • Štvrtok od 1530 ,
   • Piatok od 1500,
  • Kostol Ondrašová Streda od 1600 – 1700
 • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 15:30 do 16:45. Pri sv. omšiach bude požehnanie hromničných sviec.
 • Chorých a starých navštívime v piatok dopoludnia.
 • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 3.
 • V sobotu po rannej sv. omši bude Fatimská pobožnosť.
 • Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a už zmaturovali alebo v tomto roku budú maturovať, nech prostredníctvom vlastného farára oznámia vedeniu kňazského seminára svoj úmysel do konca februára 2023Prvé stretnutie s kandidátmi do kňazského seminára sa uskutoční v marci. Prihláška na štúdium katolíckej teológie sa posiela na Teologický inštitút v Spišskom Podhradí do 30. apríla 2023.
 • Pozývame mladých, rodiny aj skôr narodených na Farskú batôžkovú ľudovú veselicu, ktorá bude v sobotu 4.2.2023 v Katolíckom Dome od 16:00 do 22:00. Do tanca bude hrať vychýrená ľudová hudba bratia Jendrichovský. Vstupné 15 €. Lístok si môžete zakúpiť na e-mailovej adrese: email.dianamatia@gmail.com. Viac info na plagáte.
 • Posledná januárová nedeľa, tohto roku  29. januára 2023, sa pripomína ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Myslime v modlitbe na všetkých jej študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov.

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Ohlasujú sa 1. krát
Ing. Adrián Mikel
syn Miroslava a Dariny rod. Bartekovej
bývajúci v Dolnej Súči
a Ing. Dominika Multáňová
dcéra Jána a Nadeždy rod. Vyšnej
bývajúca v Liptovskom Mikuláši

(Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.)


Pozvánky