Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• Včera pri svätej omši v katerdrále v Žiline udelil otec biskup Mons. Tomáš Galis ministérium
akolytátu mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania Ľubošovi Lokajovi a Petrovi Holtánovi.
Tešíme sa a ďakujeme Pánu Bohu za túto novú službu v našej farnosti.
• Vo štvrtok slávime sviatok Obetovania Pána. Nezabudnite si priniesť sviečky na požehnanie.
• Svätoblažejské požehnanie – budeme udeľovať v piatok po sv. omšiach.
• Spovedať k prvému piatku budeme vo Farskom kostole v stredu a v piatok od 16.30.
V Radoli vo štvrtok od 17.00. Po svätej omši bude adorácia.
• Na prvý piatok bude celodenná adorácia od 7:00 do 17:30. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na adoračnú službu. Program adorácie nájdete na fpmknm.sk alebo na nástenke pred
kostolom.
• Chorých a nevládnych z Kysuce k 1. piatku spovedáme vo štvrtok od 9:00; a z Radole v
piatok. Prosíme o nahlásenie v sakristii.
• V sobotu bude o 17.00 hod. fatimská pobožnosť.
• Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
• CVČ sv. Jakuba vyhlasuje výberové konanie na obsadenie riaditeľa CVČ. Podmienky
konkurzu sú na webstránkach našich farností.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami okrem nedele.


Pozvánky