Úmysly

Pondelok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Utorok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV Sv. spoveď Kalinov od 16:00

Streda

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Štvrtok

06:45 | KRÁSNO Požehnanie hromničných sviec
17:00 | KALINOV
18:00 | KRÁSNO

Piatok

06:45 | KRÁSNO Požehnanie hrdla
17:00 | KALINOV Sv. spoveď Krásno od 16:00
18:00 | KRÁSNO Mládežnícka sv. omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO

Oznamy

1. Vo štvrtok je sviatok Hromníc – Obetovanie Pána. Počas všetkých sv. omší budeme požehnávať
hromničné sviece, ktoré slúžia na modlitbu počas nebezpečenstiev.
2. V piatok je sviatok sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Po sv. omšiach sa koná tradičné požehnanie hrdla.
V piatok večer vás pozývame na mládežnícku sv. omšu o 18:00 vo farskom kostole v Krásne.
3. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci február. V Kalinove budeme spovedať v utorok
od 16:00 do sv. omše. V Krásne spovedáme počas celého týždňa pred sv. omšami, vo štvrtok
počas večernej sv. omše a v piatok od 16:00. Starých, chorých a nevládnych budeme spovedať v
stredu Horné Krásno a vo štvrtok Kalinov, Dolné Krásno, Zákysučie a ostatných.
4. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
5. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
6. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 1231 – 1260
Kalinov: v piatok po sv. omši


Pozvánky