Úmysly

Pondelok

06:15 Za BP pre rodinu Babulákovu | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Jozef Pagáč | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

14:00 pohrebná svätá omša († Ľudovít Rendek) | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP a dary Ducha Svätého pre všetkých členov skupín modliacich sa za kňazov | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 Za BP pre Ivetu Stoligovú | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP v chorobe pre Marcelu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

07:00 † Pavol a Anna Lipkovi | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 † Jozef a Mária | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

07:00 † Soňa Vašutová | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
14:00 | Nemocnica
17:30 † rodičia: Ján a Emília a svokrovci: Pavol a Anežka | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Peter Vavrík | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 † Pavol Lipka | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 † Jozefína Filipová | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Minulý týždeň bola zbierka na opravu farského kostola. Na tento úmysel bolo obetovaných: 1.733, 15 €. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši, na prvopiatkovú pobožnosť: v piatok po večernej svätej omši, Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30 a na prvonedeľnú pobožnosť: v nedeľu po tretej svätej omši.

☩ Spovedanie v prvopiatkovom týždni mesiaca február: ráno pol hodinu pred svätou omšou, večer v pondelok až stredu pol hodinu pred svätou omšou a vo štvrtok a piatok hodinu pred svätou omšou a v prípade potreby i počas nej. V pondelok až stredu pozývame k svätej spovedi deti, ktoré boli na prvom svätom prijímaní, ktoré si môžu vykonať ôsmy z deviatich prvých piatkov. K svätej spovedi nech si prinesú brožúrku: „Mojich deväť prvých piatkov“. Vo štvrtok dopoludnia navštívime prvopiatkových chorých u nich doma.

☩ Vo štvrtok pri svätých omšiach bude požehnanie hromničných sviec, ktoré ľudia zvykli zapaľovať najmä počas prudkých búrok a prietrží mračien, ktoré mohli ohroziť domy či hospodárske budovy. Hromničné sviece svietili aj pri zomierajúcich a mŕtvych, aby sa im ľahšie a pokojnejšie odchádzalo na druhý svet. Využívali sa však aj v ľudovom liečiteľstve ako prostriedok proti boleniu hrdla.

☩ V piatok po oboch svätých omšiach vo farskom kostole bude svätoblažejské požehnanie hrdla.

☩ Milé deti a rodičia, každý deň sme Pánom Ježišom pozvaní stávať sa svätými. Tak prečo si to nevyskúšať? Srdečne Vás pozývame na karneval všetkých svätých. Tešíme sa na Vás v sobotu: 18. II. od 14:30 do 18:00 v telocvični ZŠ Medňanská v Ilave. Čakajú na Vás zaujímavé odmeny, malé občerstvenie, super program a zábava s DJ-om. Vyberte si svätca či sväticu, vytvorte masku, zistite aj niečo zaujímavé z ich života a príďte medzi nás.

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Ostaňte v láske (kedysi: Milujte sa!) – cena za kus: 2, 50 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 3. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; rezanie dreva; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Naozaj blahoslavení, šťastní či svätí budú tí, ktorým je dnes do plaču? Ktorí sú umlčaní a nemôžu nič povedať? Ktorí musia kvôli nemu znášať zahanbujúce poznámky či gestá a dokonca prijať aj prenasledovanie? Aké je v tom šťastie? Ježiš nechcel povedať, že ak mám byť šťastný, teda blahoslavený, musím za každú cenu vyhľadávať nejaké utrpenie, ale ak takéto niečo prežívam, čaká ma druhá polovica blahoslavenstva – tá šťastná, to znamená, že môj plač sa zmení na radosť, krivda na spravodlivosť, že každá snaha o pokoj a zmierenie mi prinesie titul Božieho syna a za všetky pozemské problémy kvôli viere v Krista mi bude patriť nebeské kráľovstvo. To znamená, že to, čo dnes pre Krista znášam, si Boh veľmi cení a raz ma za to aj odmení. Svätý Otec František týchto osem blahoslavenstiev nazval preukazom totožnosti kresťana. Všetkých osem údajov Ježiš vyplnil do poslednej bodky na Golgote a podpísal ich vlastnou krvou. Takže on to s naším šťastím myslel smrteľne vážne.“


Pozvánky