Úmysly

Pondelok

08:00 + Emil Melicher |

Utorok

17:00 + Martin a Mária Bystriansky a Mária |

Streda

17:00 - | Krivec

Štvrtok

08:00 - za zdravie pre Annu Uramovú |
17:00 + Jolana Spodniaková (1.výr.) |

Piatok

08:00 + Mária a Martin Očovan, rodičia a Anna |
17:00 + Juraj Čavoj a manželka |

Sobota

17:00 - poďakovanie za 35 r. manželstva, za B. pomoc a zdravi |

Nedeľa

08:00 + Rudolf Gonda |
09:00 - | Krivec
10:00 - za zdravie a B. pomoc pre Jozefa Sarvaša |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má na starosti ruža Juraja Pauču.
 • Dnes po sv. omši o 10.00 h. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí v kostole.
 • ErKO stretko bude dnes vo farskej klubovni o 13.30 h. pre všetky deti.
 • Na sviatok Obetovania Pána (Hromnice) budeme požehnávať hromničné sviece. Na sviatok
  sv. Blažeja (v piatok) bude vysluhovať Svätoblažejské požehnanie.
 • Spovedanie pred I. piatkom:
  – v kostole ako obvykle, vo štvrtok od 16.00 h., v piatok od 15.00 h.
  Spovedanie chorých: okolie mesta – v piatok, mesto – ako zvyčajne
 • Na budúcu sobotu 4.2. od 8.00 h. odložíme betlehem a vianočnú výzdobu v kostole. Vopred
  ďakujeme všetkým, ktorí môžete prísť pomôcť.
 • Oznamy nájdete aj na stránke farnosti: http://hrinova.fara.sk/sites/default/files/farske_oznamy_od_30.01.2023_do_05.02.2023.pdf

Pozvánky