Úmysly

Pondelok

07:00 +manžel Milan, nedožitých 70.rokov života | Karmel
17:30 +Elena Matúšková, nedožitých 100.rokov a 20.výr., manžel a synovia |

Utorok

07:00 +otec Štefan Uhrín, nedožitých 90.rokov života, manželka a rodičia z oboch strán | Karmel
17:30 +rodičia Jozef a Anna, Emília, Katarína a za obrátenie vnuka |

Streda

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnučku | Karmel
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kataríny |

Štvrtok

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kataríny |
07:00 Na úmysel Karmelu | Karmel
07:45 +Peter Stehlík, 10.výr., manželka Zuzana, 15.výr., dcéry a zať | Obetovanie Pána, sviatok
17:30 +otec Július, nedožitých 100.rokov, členovia rodiny a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Piatok

06:30 Na úmysel celebranta |
07:00 +brat Anton, švagrina Božena a rodičia z oboch strán | Karmel
17:30 +Mária Zliechovská, 15. výr., manžel, syn a synovec Igor | Sv.Blažeja, biskupa a mučeníka, ľub.spom.

Sobota

07:00 +matka Helena |
17:30 Na poďakovanie za 70.rokov života Emílie, za Božiu pomoc rodine, + rodičia |

Nedeľa

07:30 Za dobrodincov | Karmel
07:45 Na poďakovanie za 20.rokov života Dominiky a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
09:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Peťka |
10:30 +Anna Stolárová, 1.výr. a manžel Marián |
17:30 Za veriacich |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.33. Anny Markovej.
 • Vo štvrtok je sviatok Obetovanie Pána – Hromnice. Podľa starobylého zvyku pri sv.
  omšiach budeme požehnávať sviece.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Chorých k prvému piatku budeme
  spovedať takto: v utorok (Piešť I.), v stredu (Sídlisko), vo štvrtok (Piešť II., Krné,
  Skliarovo a Stavanisko) a v piatok (Kostolná a Stará Detva).
 • V kostole budeme spovedať pol hodiny pred každou sv. omšou a vo štvrtok a v
  piatok od 16.30 hod.
 • Na prvý piatok, počas vysluhovania sviatosti zmierenia, bude od 16.30 hod.
  vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii a k osobnému odproseniu.
 • Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka.
 • V utorok po večernej sv. omši budeme odzdobovať vianočné stromčeky. Prosíme
  ochotných mužov a ženy o pomoc.
 • Oznam detského speváckeho zboru: Dvomi percentami z dane môžete podporiť
  Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže do ktorého patrí aj náš detský
  spevácky zbor Slniečka. Tlačivá nájdete na stolíku s časopismi alebo na Facebooku –
  Detský zbor Slniečka. Aby nám boli peniaze správne pridelené, je potrebné dodržať
  nasledovný postup: vyplnené tlačivo ešte pred podaním na daňový úrad prefoťte a
  kópiu nám prineste do fary alebo priamo vedúcim zboru. Vopred ďakujeme za vašu
  podporu.
  ThLic. Ľuboš Sabol dekan-farár

Pozvánky