Úmysly

Pondelok

18:30 + Helena |

Utorok

06:30 + Ján a Justína; + rodičia z obidvoch strán a za duše v očistci |
18:30 + František, Veronika, Valentín, Mária, Václav, Vladimír, Janka |

Streda

06:30 + Terézia, Jozef, Erika, Stanislav, Pavel |
17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Daniela |

Štvrtok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Zojku, Lauru, Adamka a celú rodinu a za duše v očistci |
18:30 Za posvätenie kňazov a nové kňazské povolania |

Piatok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Alexeja s rodinou |
18:30 + neter Ivanka, dedko Izidor, krstný Pavol |

Sobota

08:00 Za živých a zosnulých členov ružencového bratstva |

Nedeľa

08:00 Za Božie požehnanie a obrátenie detí, zaťov, vnučky, krstných synov; za Helenu a jej rodinu; poďakovanie za dožitých 75. rokov Marty |
09:30 Za farníkov |
11:00 + rodičia, brat, švagor a celá + rodina |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Emily |

Oznamy

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA ; KATECHÉZA

Stretko detí bude pokračovať vo februári.  V stredu o 17.30 bude detská sv. omša. Pred sv. omšou o 16.45 bude nácvik spevu. Po sv. omši bude ďalšia katechéza pre prvoprijímajúcich a ich rodičov.

 

OBETOVANIE PÁNA – HROMNICE

Na sviatok Obetovania Pána (2.2.), sv. omša začne liturgiou požehnania sviec – hromničiek. Sviece si prineste so sebou.

 

PRVÝ ŠTVRTOK

Na prvý štvrtok (2.2.) vás pozývame o 17.15 na modlitby za nové kňazské povolania a posvätenie kňazov. Modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou budú viesť Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca.

 

PRVÝ PIATOK – SVIATOSŤ ZMIERENIA

Spovedať pred prvým piatkom budeme vo štvrtok 2.2. od 17.00 a na prvý piatok 3.2. od 17.00.

 

FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu 4.2. bude v našom farskom kostole “fatimská sobota” o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.

 

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní. Vzhľadom na veľký výpadok príjmov v predchádzajúcom roku, nám vaše 2% veľmi pomôžu. Príslušné tlačivo je k dispozícii v predsieni kostole a na farskej stránke: http://faraluky.sk/images/data/Vyhlasenie_2022.pdf Ďakujeme veľmi!

Postup: 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o “vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň”.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane”.

3. Z tohto “Potvrdenia” si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte “Vyhlásenie”, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do “Vyhlásenia” doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. 5. Obe tieto tlačivá, teda “Vyhlásenie” spolu s “Potvrdením”, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer má na starosti skupina 1.

 

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA A INÉ

V stredu 1. ferbuára 2023 o 20.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Ja som ich poslal do sveta (Jn 17,18); Mať spoluzodpovednosť za misiu (Jn 17,18-23).

Vo štvrtok 2. februára 2023, v deň sviatku Obetovania Pána a Svetového dňa zasväteného života, bude o 17.00 v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu. Všetci sú srdečne pozvaní.

Spojená škola Svätej Rodiny – gymnázium pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 1. 2. v stredu od 10.00 do 15.30. V budúcom šk. roku otvára 1 triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a 1 triedu 8-ročného gymnázia. Bližšie informácie sú na stránke školy.


Pozvánky