Úmysly

Pondelok

17:00 | Fars.kost./ maď.
18:00 +František, Anna a celá + rodina | Fars.kost./ slov.

Utorok

17:00 | Fars.kost./ maď.
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie Za zdravie a Božie požehn. pre r. Bielikovúch a Palvnických | Fars.kost./ slov.

Streda

07:00 | Fars.kost./ maď.
18:00 + Michal Czanner | Fars.kost./ slov.

Štvrtok

07:00 | Fars.kost./ maď.
18:00 + Ľudovít Pajor | Fars.kost./ slov.

Piatok

07:00 | Fars.kost./ maď.
18:00 Za živých i + členov ružencového bratstva | Fars.kost./ slov.

Sobota

07:00 | Fars.kost./ maď.
08:00 + Marián Benca | Fars.kost./ slov.

Nedeľa

07:00 | Kostol sv.Jozefa / slov.
08:00 | Farský kostol / maď.
09:30 Veriaci | Fars.kost./ slov.
11:00 | Kostol sv.Jozefa / maď.

Oznamy

ĎALŠIE OZNAMY (29.1.2023)

  • Synodálne utorky

Témou synodálneho utorka bude ODVAHA a ROZVAHA.  Ako hovoriť pravdu s odvahou, ale pritom s tou pravdou neútočiť. Stretnutie je v utorok od 19:00 v pastoračnom centre. Prihlásiť sa dá cez farskú stránku.

  • Celodenná adorácia

Vo štvrtok bude vo farskom kostole celodenná adorácia. Sviatosť vyložíme po rannej sv. omši o 7:30 hod.

  • Obetovanie Pána

V štvrtok máme sviatok Obetovanie Pána, pri sv. omši sa požehnajú sviečky, ktoré si veriaci prinesú so sebou.

  • Svätoblažejské požehnanie

V piatok po sv. omšiach sa bud konať svätoblažejské požehnanie  hrdla.

  • Prvý piatok

V týždni budeme k dispozícii k prvopiatkovej spovedi.

  • Karneval

Pozývame všetky deti na karneval, ktorý bude budúcu sobotu od 10:00 do 13:00 v pastoračnom centre

  • Národný týždeň manželstva

Počas Národného týždňa manželstva od 11.-18.2. sa v našej farnosti organizujú rozmanité aktivity pre manželov. Bližšie informácie na nástenke.

  • Pešia púť

Milosrdné sestry Svätého Kríža vás pozývajú 18.2. na pešiu púť na Hlbokú, kalváriu na Kramároch a na Kamzík. Témou putovania bude: Blahoslavenstvo odpustenia, inšpirované myšlienkou bl. Zdenky : “Odpustenie je najväčšia vec v živote.” Bližšie informácie sú na nástenke.

V Bratislave, dňa 29.1.2023                                                                                Jozef Vadkerti, dekan – farár


Pozvánky