Úmysly

Pondelok

07:00 + za všetkých zosnulých členov rodiny z oboch strán | Bojnice

Utorok

16:30 poďakovanie za 50. rokov života | Dubnica
17:30 + Maroš Ličko (2. výr.) | Bojnice

Streda

16:30 na úmysel | Šútovce
17:30 poďakovanie za 80. rokov života | Bojnice

Štvrtok

16:30 na úmysel biskupa | Dubnica
17:30 poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc rodiny Saavedra | Bojnice
18:00 na úmysel | Šútovce

Piatok

16:30 + Marta a Ondrej Jurík, ich rodičia a súrodenci | Dubnica
17:30 poďakovanie za 60. rokov manželstva | Bojnice

Sobota

17:30 + Anna, Pavol, Ján a Helena | Bojnice

Nedeľa

07:00 + Vladimír, Alojz a Františka | Bojnice
08:30 + Agnesa, Viliam a syn Viliam | Šútovce
08:30 + Helena a Anna a Michal Zábojník, ich deti, nevesty a zaťovia | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Emília Pipíšková (nedožitých 87. rokov) | Bojnice

Oznamy

Farské oznamy:

Spovedanie pred prvým piatkom:

Dubnica – utorok – od 15.30 h.,

Šutovce – streda – od 16.00 h.,

Bojnice – štvrtok – od 16.30 h.,

piatok – od 16.00 h.

 

Spovedanie chorých v penzióne vo štvrtok dopoludnia, po domoch v piatok dopoludnia.

 

V mesiaci február budeme v našej farnosti vysluhovať spoločné pomazanie chorých. V tomto týždni v penzióne a tým, ktorých navštevujeme na prvý piatok doma. V ďalšom týždni v kostoloch. Preto odporúčame tým, ktorí chcú prijať sv. pomazania chorých, aby sa na jej prijatie pripravili sv. spoveďou už v tomto týždni.

 

Vo štvrtok je sviatok Obetovanie Pána, nie je to prikázaný sviatok. Sv. omša sa v tento deň začína obradom svetla, počas ktorého je požehnanie sviec, ktoré si môžete priniesť na požehnanie.

 

V piatok Vám na konci sv. omše udelíme (individuálne) svätoblažejské požehnanie hrdla.

 

V piatok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

 

V nedeľu bude stretnutie birmovancov: v Šútovciach o 9.15 h. v kostole a v Bojniciach o 11.00 h. vo fare.

 

Januárová zbierka na kostol bola 747,- €.

Pán Boh zaplať za Vaše dary.

 

Dnešným dňom sa začínajú v našej farnosti voľby do farskej pastoračnej rady. V prvej časti volieb, ktorá začína dnes a bude končiť 12. februára, môžete navrhovať kandidátov na členov FPR. V každom kostole je schránka, do ktorej môžete hodiť lístok s menami navrhovaných. V Bojniciach navrhujete 6 členov v Dubnici dvoch a v Šútovciach jedného. Navrhovať môže každý, kto patrí do našej farnosti a má 16 rokov. Navrhnutý a teda aj zvolený môže byť každý, kto patrí do farnosti a má viac ako 18 rokov.

 

                                                                                                        Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice


Pozvánky